Vandrør i badeværelse

I forbindelse med den løbende vedligeholdelse af ejendommen, foretager vi løbende udskiftning af de lodrette vandrør (stigstrenge), der er i badeværelset. Udskiftningen sker en opgang ad gangen, vi vil forsøge at udmelde i god tid, om arbejdet sker i din opgang.

På baggrund heraf, kan du her læse, hvad udskiftningen kommer til at betyde for dig som beboer/ejer, herunder hvem der skal betale hvad.

På vores hjemmeside vil vi annoncere kommende arbejder i det enkelte budgetår, dog med forbehold for ændringer. Udover dette vil beboer/ejer naturligvis modtage et brev med en nærmere beskrivelse af processen, heriblandt forventet udskiftnings tidspunkt.

Hvordan kommer udskiftningen til at forløbe og hvad koster det?

Udgiften til udskiftning af stigstrengene sker på ejerforeningens regning, da de lodrette rør tilhører foreningen. Du vil derfor ikke blive opkrævet ekstra ordinært herfor.

Omkring armaturet ved håndvasken, sker udskiftningen en til en. Det vil sige at hvis vandtilførslen er over håndvasken, vil det forblive sådan i fremtiden. Såfremt du ønsker at få vandtilførslen under håndvasken, kan dette aftales med VVS-folkene, ejer skal dog selv afholde omkostninger hertil. 

For at minimere vedligehold nedlægges den separate stigstreng til toilettet. Toilettet vil i fremtiden blive forsynet med vand fra det kolde rør ved håndvasken.


Har du valgt at skjule de eksisterende stigestrenge ved at bygge en kasse udenom eller lignende, skal den kasse fjernes, så VVS-folkene har fri adgang til rørene. Ejerforeningen dækker ikke omkostningen hertil. Ligeledes betaler ejerforeningen ikke for eventuelt malerarbejde af loft, rør etc., samt for eventuelle beskadigede fliser.

Selve udskiftningen af stigstrengene forventes at tage en uge. Vi giver nærmere besked herom i god tid, når det er relevant.

Vandrør i køkken

I forbindelse med den løbende vedligeholdelse af ejendommen, foretager vi løbende udskiftning af de lodrette vandrør (stigstrenge), der er i køkkenet. Udskiftningen sker en opgang ad gangen, og vi vil forsøge at udmelde i god tid, hvis arbejdet skal udføres i din opgang.
Her kan du læse, hvad udskiftningen kommer til at betyde for dig som beboer/ejer, herunder hvem der skal betale hvad.
På hjemmesiden vil vi annoncere planlagte arbejder i det enkelte budgetår, dog med forbehold for ændringer. Udover dette vil beboer/ejer naturligvis modtage et brev med en nærmere beskrivelse af processen, herunder udskiftningstidspunkt.

Hvordan kommer udskiftningen til at forløbe og hvad koster det?

Udgiften til udskiftning af stigstrengene afholdes af ejerforeningens, da de lodrette rør tilhører foreningen. Ejer vil derfor ikke blive opkrævet ekstra ordinært herfor.

Hvis der i dag er en vandhane i køkkenet, som hænger over vasken, vil denne i forbindelse med udskiftningen blive erstattet med en vandhane monteret i bordet, dvs. at udtag til vandhanen kommer til at sidde under køkkenbordet. Der følger et standardarmatur med, hvilket dækkes af foreningen. Ønskes et andet armatur, er det for egen regning. Vi udsender nærmere information omkring armaturet, når vi har fundet det VVS-firma, som skal udføre opgaven.

Såfremt stigstrengene mellem køkkenbordet og loftet er skjult bag et overskab, en kasse, let væg eller andet, skal dette fjernes forud for udskiftningen. Bagbeklædning i underskab skal ligeledes fjernes, så der er fri adgang. Ejerforeningen dækker ikke omkostningen hertil. Ligeledes betaler ejerforeningen ikke for eventuelt malerarbejde af loft, rør etc., eller for eventuelt beskadigede fliser, såfremt disse er opsat på væggene.

Selve udskiftningen af stigstrengene forventes at tage en uge. Vi giver nærmere besked herom.