VANDRØR

I forbindelse med den løbende vedligeholdelse af ejendommen, foretager vi løbende udskiftning af de lodrette vandrør (stigstrenge). Udskiftningen sker en opgang ad gangen og én type vandrør ad gangen. Det er altså ikke altid vi udskifter vandrør i køkken og bad på samme tid, da det helt afhænger af rørenes tilstand..

Herunder kan du læse, hvad udskiftningen kommer til at betyde for dig som beboer/ejer, herunder hvem der skal betale hvad.

På vores hjemmeside annoncerer vi kommende arbejder i det enkelte budgetår, dog med forbehold for ændringer. Udover dette vil beboer/ejer modtage et brev/email med en nærmere beskrivelse af processen, heriblandt forventet udskiftningstidspunkt.

VANDRØR I BADEVÆRELSE

Udgiften til udskiftning af stigstrengene sker på ejerforeningens regning, da de lodrette rør tilhører foreningen. Du vil derfor ikke blive opkrævet ekstra ordinært herfor.

De lodrette vandrør udskiftes i den side af opgangen, hvor de sidder. Nabolejligheden, der i dag har vandret gennemføring cirka midt på væggen, vil få disse skiftet ud til gennemføring længere nede i stedet, som forberedelse på at kunne montere vandmålere i fremtiden, hvilket tegner til at blive et lovkrav.

Såfremt dit blandingsbatteriet til håndvasken bliver forsynet af vandrør over vasken, vil forsyningen af vand altså blive flyttet under vasken. I de fleste tilfælde betyder det, at der skal opsættes nyt armatur ved håndvasken, dette dækker foreningen ikke.

Såfremt at håndvasken ikke er forberedt til at have i monteret et armatur (det kræver et gennemføringshul i vasken), skal vasken skiftes.

For at minimere vedligehold nedlægges den separate stigstreng til toilettet. Toilettet vil i fremtiden blive forsynet med vand fra det kolde rør ved håndvasken.

Har du valgt at skjule de eksisterende stigestrenge ved at bygge en kasse udenom eller lignende, skal den kasse fjernes, så VVS-folkene har fri adgang til rørene. Ejerforeningen dækker ikke omkostningen hertil. Ligeledes betaler ejerforeningen ikke for eventuelt malerarbejde af loft, rør etc., samt for eventuelle beskadigede fliser.

Selve udskiftningen af stigstrengene forventes at tage en uge. Vi giver nærmere besked herom i god tid, når det er relevant.

VANDRØR I KØKKEN

Udgiften til udskiftning af stigstrengene afholdes af ejerforeningens, da de lodrette rør tilhører foreningen. Ejer vil derfor ikke blive opkrævet ekstra ordinært herfor.

Hvis der i dag er en vandhane i køkkenet, som hænger over vasken, vil denne i forbindelse med udskiftningen blive erstattet med en vandhane monteret i bordet, dvs. at udtag til vandhanen kommer til at sidde under køkkenbordet. Der følger et standardarmatur med, hvilket dækkes af foreningen. Ønskes et andet armatur, er det for egen regning. Vi udsender nærmere information omkring armaturet, når vi har fundet det VVS-firma, som skal udføre opgaven.

Såfremt stigstrengene mellem køkkenbordet og loftet er skjult bag et overskab, en kasse, let væg eller andet, skal dette fjernes forud for udskiftningen. Bagbeklædning i underskab skal ligeledes fjernes, så der er fri adgang. Ejerforeningen dækker ikke omkostningen hertil. Ligeledes betaler ejerforeningen ikke for eventuelt malerarbejde af loft, rør etc., eller for eventuelt beskadigede fliser, såfremt disse er opsat på væggene.

Selve udskiftningen af stigstrengene forventes at tage en uge. Vi giver nærmere besked herom.