Affald og storskrald

Størstedelen af dit affald kan du aflevere i de affaldsstationer der er etableret i begge gårde. I den store gård er der tre stationer, det samme er gældende for den lille gård. Er der ikke plads til det affald du kommer med, kan du derfor med alt sandsynlighed finde plads ved nogle af de andre stationer.

Hvis du er i tvivl om hvilken affaldstype der skal i containeren kan du altid se på skiltet der hænger over containeren. Desuden har de enkelte låg på containerne forskellige farver, alt efter hvilken affaldstype, der er tale om:

 

Restaffald

Skal afleveres i de opstillede containere i gårdene. Restaffald er den del der er tilbage af affaldet når du har frasorteret alle de nedenstående affaldstyper. Restaffald containerne har et grønt låg. Husk at slå en knude på posen så beholderen ikke bliver ulækker.

Bioaffald

Skal afleveres i containerne med brunt låg. Madaffald er alt organisk affald, såsom grøntsager og kød. Madaffald skal afleveres i de grønne bioposer – og det er vigtigt at slå en knude på posen inden den smides i containerne. Har du brug for flere bioposer kan de afhentes i værkstedet i Frankrigshusene 5, indgang fra gården.

Plast

Afleveres i containerne med det lysegrå låg, det gælder både hård og blød plast. Husk at flamingo ikke er plast, men skal afleveres som restaffald.

Metal

Afleveres i containerne med det mørkegrå låg. Metal er konservesdåser, bestik og gryder. Har du større emner af metal skal dette til storskrald. Husk at eventuel plastik pose ikke skal i containeren til metal, men i plast.

Papir/reklamer/aviser/bøger

Afleveres i containerne med de blå låg. Husk at det skal være rent papir. Har du dit papiraffald i en plastikpose, skal den i beholderen til plast.

Pap

Afleveres i containerne med det lysebrune låg. Husk at hoppe på/folde/presse pappet sammen, så alle kan få plads til deres papaffald og vi ikke spilder viceværtens tid.

Papcontainerne er kun til rent pap, så ingen pizzabakker, æggebakker, plastikindpakning, mælkekartoner eller flamingo. De ting skal i restaffald.

Glas og flasker

I begge gårde er der opstillet to containere til indsamling af glas og flasker. Husk at porcelæn ikke er glas og skal i restaffald. Alternativt kan der afleveres glas ved containerne ved Fakta eller Amagercentret.

Batterier

Skal afleveres i de ophængte små grønne runde beholdere i gårdene. Batterier skal altså ikke i elektronikbeholderne. Og SLET ikke i restaffald!

Småt elektronik

Skal afleveres i containerne med orange låg. Småt elektronik er små elektroniske apparater såsom en hårtørrer, brødrister, kogekande eller løse kabler. Stort elektronik så som printere afleveres til storskrald.

 

STORSKRALD

Storskrald skal anbringes i det dertil indrettede skur i den store gård. Hvis skuret er fyldt, skal beboeren vente til rummet er tømt (sker én gang om ugen) eller selv sørge for at køre storskraldet på genbrugspladsen. Det er ikke tilladt at smide storskrald i containerne eller stille det ved siden af containere, langs murene eller på lofter og kældre.

Byggeaffald og pap må ikke afleveres i storskraldsrummet!

FARLIGT AFFALD

Farligt affald håndteres med forsigtighed, og skal anbringes ovenpå eller ved skabet i storskraldsrummet i den store gård. Herefter låser viceværten det inde. Farligt affald er ting som maling, spraydåser, lysstofrør og LED- og sparepærer. Pærer skal således ikke i elektronik.

BYGGEAFFALD

Når du laver en mindre renovering som fx at fjerne en dør eller lignende, kan du sætte den gamle dør i storskraldsrummet i den store gård. Er det en større renovering, har du pligt til selv at bortskaffe byggeaffaldet forsvarligt. Det vil som oftest sige, at du skal bringe det til en af Københavns Kommunes genbrugspladser. Det er ikke tilladt eller i orden, at du fylder byggeaffald i storskraldsrummet eller de almindelige containere.

Drejer byggeaffaldet sig om: Gips, Brokker af mursten, tagsten, beton og lignende, Sanitetsudstyr (f.eks. toilet, håndvask) eller Jord/sten/grus skal det ALTID bringes til en genbrugsplads.

HAVEAFFALD

Haveaffald kan puttes i de to containere særligt til haveaffald i den store gård. Der er ikke haveaffaldscontainere i den lille gård. Haveaffaldscontainerne er i brug fra 1. marts til 1 november.