Udlejning

Bestyrelsen for ejerforeningen (i praksis administrator) skal i henhold til vedtægterne have forevist lejekontrakten. I den forbindelse skal man være opmærksom på følgende:

1. Lejemålet må normalt have en varighed af maximalt 3 år.

2. Lejekontrakten skal være ophørende til en bestemt dato (tidsbegrænset).

3. Det skal af kontrakten fremgå at:

"det lejede er en ejerlejlighed, og opsigelse kan ske efter lejelovens paragraf 83, litra a"

Ejerforeningen forbeholder sig ret til at kræve sikkerhedsstillelse i særlige tilfælde.

Man skal inden lejemålet kan træde i kraft fremsende kopi af lejekontrakten til administrator som så vil acceptere udlejning af ejerlejligheder i ejendommen, såfremt den sker efter ovenanførte retningslinjer.

Udlejer har selv ansvaret for lejekontraktens indhold, uanset forelæggelsen for administrationen.

 

Forældrekøb/udlejning til egne børn

Ved udlejning til egne børn er der ingen særlige forholdsregler eller krav til forevisning af lejekontrakt - administrator skal dog have oplysning om beboerens navn.