Udlejning

Bestyrelsen for ejerforeningen (i praksis administrator) skal i henhold til vedtægterne have forevist lejekontrakten. I den forbindelse anbefaler vi at man som udlejer skal man være opmærksom på følgende:

  1. Lejemålet må normalt have en varighed af maximalt 3 år.

  2. Lejekontrakten skal være ophørende til en bestemt dato (tidsbegrænset).

  3. Det skal af kontrakten fremgå at: "det lejede er en ejerlejlighed, og opsigelse kan ske efter lejelovens paragraf 83, litra a"

Ejerforeningen forbeholder sig ret til at kræve sikkerhedsstillelse i særlige tilfælde.

Man skal inden lejemålet kan træde i kraft fremsende kopi af lejekontrakten til administrator som så vil acceptere udlejning af ejerlejligheder i ejendommen, såfremt den sker efter ovenanførte retningslinjer.

Udlejer har selv ansvaret for lejekontraktens indhold, uanset forelæggelsen for administrationen.