Husorden

Støj i lejlighederne

Tag altid i videst muligt omfang hensyn til naboer i de omkringliggende lejligheder i forbindelse med musik, radio, tv, gæster, fester og håndværksarbejde eller gør-det-selv arbejde.

Der må ikke spilles høj musik efter kl. 22:00 og før kl. 7:00. Det er naturligvis tilladt at holde fest indimellem; dog skal fester tage størst muligt hensyn til naboerne samt varsles med opslag i opgangen senest en uge før festen.

Håndværksarbejder, specielt brug af boremaskine, hammer og lignende, må finde sted fra kl. 7.00 til kl. 19:30 på hverdage. I weekenden må det ske i perioden fra kl. 08:30 til 19.30. Vil arbejdet finde sted over flere dage, skal opgangens beboere varsles med opslag senest en uge før arbejdet starter.

Ved renovering af lejligheder skal bestyrelsen altid underrettes inden renovering igangsættes.

 

Altaner og haver

Altaner skal altid være pæne og ryddelige og bidrage til et ensartet indtryk, og altankasser skal være udført i et vejrbestandigt materiale. Tørring af tøj, tæppebankning og lignende må finde sted fra vinduer og altaner, der vender mod gården, ikke mod gaden. Antenner og paraboler til radio/tv må ikke opsættes på altanerne eller andre steder på ejendommen. Der må ikke fodres duer eller andre fugle fra altanerne eller på ejendommens fællesarealer, da det tiltrækker rotter. Der må ikke kastes affald, cigaretskodder eller andet fra altaner/vinduer.

Private haver skal holdes pæne og ryddelige. Haverne skal være omgrænset af hæk (ligustertype). Ved klipning skal der klippes helt ind til hegnet, og hækken må højst være 180 cm høj. Hækken skal klippes mindst én gang om året. Ejerforeningen forestår klipning af hæk ud mod vejen og toppen.

 

Fælles loft- og kælderrum

Der må ikke henstilles møbler, byggematerialer, kasser, affald eller lignende i de fælles loft- og kælderrum, og heller ikke på trapper, reposer, gange eller i gårdene.

Barnevogne, klapvogne, cykler, cykelanhængere, legeredskaber, havemøbler og lignende må ikke stilles i kælder-, loft- og trappegange, og heller ikke ved haverne foran ejendommen. Stil dem i stedet i/ved stativerne i gården eller i de dertil indrettede cykelkældre. Det er ikke tilladt at låse effekter fast til rækværk ved trappenedgange.

 

Benyttelse af fællesarealer

Gade, loft og kælderdøre skal altid holdes lukkede, så der ikke kommer ubudne gæster.

Hvis en beboer taber eller spilder noget på trappen eller andre fællesarealer, herunder i gårdene, som kræver oprydning, er det vedkommendes ansvar at gøre det med det samme. Dette gælder naturligvis også, hvis en gæst eller besøgende taber eller spilder noget.

Støj i opgangene bør holdes til et minimum og rygning på trappeopgangene, på loftet og i kældrene er ikke tilladt.

Alt færden med biler og andre motorkøretøjer i gårdene er ikke tilladt.

Boldspil er tilladt i gårdene under hensyntagen til de andre beboere. Ødelagte ting forårsaget af boldspil skal erstattes.

 

Affald

Beboerne er ved lov pålagt at sortere deres affald i de fraktioner, hvor der stilles beholdere til rådighed, i de to gårde. Læs mere på www.frankrigshuse.dk/affald-storskrald/ om de forskellige fraktioner.

Hvis der ikke er plads i beholderen, så gå de ekstra skridt til næste beholder, da det ikke er tilladt at stille affald ved siden af beholderne.

Farligt affald og storskrald skal anbringes i det dertil indrettede skur i den store gård ved sandkassen. Hvis skuret er fyldt, skal beboeren selv sørge for at køre storskraldet på genbrugspladsen. Ved større renoveringsprojekter (byggeaffald) skal beboeren deslige sørge for at få affaldet til genbrugspladsen, det samme gælder haveaffald.