Ordensregler for vores fælles gårdanlæg

Tag altid hensyn til dine naboer, når du bruger gårdene. Specifikt gælder følgende:

1. Gårdanlæggene er private. Personer der ikke bor eller er beskæftiget i de to foreninger, har ikke adgang til gårdene, medmindre det drejer sig om private gæster.

2. Portene ind til gårdene skal holdes aflåst, så kun beboerne har adgang. Portene må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre deres lukning. Nøgler til porte og gennemgange må ikke overdrages til uvedkommende.

3. Ophold, leg og andre aktiviteter i gården må ikke være til gene for de øvrige beboer, fx ved støj.

4. Legepladsen er for alle ejendommenes børn, men den er fortrinsvis beregnet for de mindre børn. Større børn skal tage hensyn til de mindre børn. Legetøj - sandkasseudstyr, dukkevogne, legecykler, løbehjul etc. - skal medbringes fra gårdene ved legens ophør eller anbringes i boksen ved sandkassen.

5. Leg og ophold i renovationsrum, storskralderum og portrum ikke tilladt.

6. Hærværk på de fælles ting - fx planter, borde og bænke samt legeredskaber - medfører erstatningspligt.

7. Storskrald skal henstilles i storskraldsrummet i den store gård. Der må ikke henstilles storskrald eller byggeaffald i gårdanlægget.

8. Fodring af fugle og andre dyr er ikke tilladt. Husdyr må ikke komme i gårdanlægget.

9. Tørring af tøj samt udluftning af tæpper fra vinduerne må ikke være til gene for andre.

10. Parkering af cykler skal ske i de dertil opsatte stativer.

11. Parkering af motorkøretøjer (undtaget elcykler) samt cykelkørsel i gårdanlægget er ikke tilladt.

12. Benyttelse af musikanlæg og lignende må ikke være til gene for andre beboere.

13. Overtrædelse af disse ordensregler har samme retsvirkning som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensregler og kan medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i henhold til ejerforeningens vedtægter.

Vedrørende ordensregler for ejerforeningen som sådan henvises til vores husorden.