VARSLING

For at gøre det klart, hvad der skal varsles, til hvilken tid og til hvem, kommer her en guide.

RENOVERING / HÅNDVÆRKSARBEJDE

Små opgaver, der tager under én dag, behøver ikke varsles, når det foregår i tidsrummet specificeret i husordenen.

Større opgaver, der strækker sig over dage eller uger, skal varsles i egen opgang minimum en uge forud og omfanget skal angives.

Bestyrelsen varsler større opgaver der skal foretages i de enkelte lejligheder minimum 6 uger før arbejdet igangsættes, medmindre der er tale om noget akut.

OBS: Renovering af køkken og bad skal altid varsles til bestyrelsen, så vi ved, hvor der kan være øget risiko for fx vandskade.

VAND

Lukning af vand i egen opgang, skal varsles mindst en uge før via opslag i opgangen. Det skal specificeres hvornår der lukkes og hvor længe. Endvidere om det er varmt, koldt eller begge dele der lukkes for.

STRØM

Afbrydelse af strøm i egen opgang, skal varsles mindst en uge før via opslag i opgangen. Det skal specificeres hvor længe der ikke er strøm.

GAS

Lukning af gas i egen opgang, skal varsles mindst en uge før via opslag i opgangen. Det skal specificeres hvornår der lukkes og hvor længe.

FESTER

Skal du holde fest, er du selvfølgelig opmærksom på husordenen. Den specificerer, at du skal varsle fest mindst en uge i forvejen.