EMHÆTTE / aftræk

Emhætteaftræk skal altid foregå ud i det fri via etableret aftrækskanal. Det er ikke tilladt at bruge ejendommens lodrette ventilationskanaler til madaftræk.

Etablering af udtræk i mur

Som udgangspunkt skal de allerede etablerede udtrækskanaler i køkkenet anvendes til emhætteaftræk. Vi anbefaler at putte en rist i på ydersiden for at undgå dyr/insekter i at bygge rede/bo.

Hvis der er behov for at etablere ny aftræksgennemboring kan dette gøres frit mod gårdsiden, hvor bestyrelsen skal med på råd, hvis det skal foregå mod vejsiden.

Rist til afdækning af aftræksgennemføring skal være rund og grå og passe til gennemføringen.

DUKA 75 mm drænrørsventil – VVS-nummer: 109908
DUKA 100 mm drænrørsventil – VVS-nummer: 109916

Kontakt bestyrelsen, hvis der er tvivl om ovenstående.

DUKA Drænrørsventil i grå

DUKA Drænrørsventil i grå