Faldstammer

I forbindelse med den løbende vedligeholdelse af ejendommen, foretager vi løbende udskiftning af faldstammen der er i badeværelset. Udskiftningen sker en opgang ad gangen, vi vil forsøge at udmelde i god tid, om arbejdet sker i din opgang.

På baggrund heraf, kan du her læse, hvad udskiftningen kommer til at betyde for dig som beboer/ejer, herunder hvem der skal betale hvad.

På vores hjemmeside vil vi annoncere kommende arbejder i det enkelte budgetår, dog med forbehold for ændringer. Udover dette vil beboer/ejer naturligvis modtage et brev med en nærmere beskrivelse af processen, heriblandt forventet udskiftnings tidspunkt.

Hvordan kommer udskiftningen til at forløbe og hvad koster det?

Udgiften til udskiftning af faldstammer sker på ejerforeningens regning, da de lodrette rør tilhører foreningen. Du vil derfor ikke blive opkrævet ekstra ordinært herfor.

Har du valgt at skjule den eksisterende faldstamme ved at bygge en kasse udenom eller lignende, skal den kasse fjernes, så VVS-folkene har friadgang til faldstammen. Ejerforeningen dækker ikke omkostningen hertil. Ligeledes betaler ejerforeningen ikke for eventuelt malerarbejde af loft, rør etc., samt for eventuelle beskadigede fliser.

I det tilfælde det er valgt at sænke loftet i badeværelset, og det er nødvendigt med adgang til eventuel rørsamling mellem det oprindelige loft og det sænkede, betaler ejerforeningen ikke for genetablering af loft.

Selve udskiftningen af faldstammen forventes at tage en uge. Vi giver nærmere besked herom.