Ejers VEDLIGEholdspligt

Som ejer i en ejerforening er der en række emner, som du selv er ansvarlig for at vedligeholde. Sker det ikke kan det medfører store skader og i disse tilfælde dækker foreningens forsikring ikke. Det vil derfor være ejerens ansvar at udbedre skaden i egen lejlighed og eventuelle følgeskader i andre lejligheder. Her er en gennemgang af de nogle af de større elementer, hvor vi oftest oplever svigt i forbindelse med vedligehold. Listen er ikke udtømmende.

Radiator

Radiatorer bliver forsynet med med varmt vand fra de vandrette rør, der er koblet på foreningens lodrette rør med et t-stykke. Alt fra t-stykket til og med radiator er ejers ansvar, og ejer har derfor vedligeholdelsespligten. Det vil sige: vandrette rør, termostat og radiator. Det, du som ejer skal være særligt opmærksom på er begyndende rust. Kontakt en aut. VVS-mand ved synligt rust.

Gulvafløb

Foreningen ejer og vedligeholder den lodrette faldstamme. Alt der tilsluttes denne har ejer pligt til at vedligeholde.

Da der er tale om et afløb så er størstedelen, der hører til en lejlighed, kun synligt hos underboen. Vi opfordrer derfor til at banke på hos underbo, så du sikrer dig, at alt ser fint.

Eksempel på et afløb, der kræver vedligehold, da der er begyndende gennemtæring både på selve røret og vandlås. Begge dele er ejers ansvar.

Eksempel på et afløb, der kræver vedligehold, da der er begyndende gennemtæring både på selve røret og vandlås. Begge dele er ejers ansvar.

Gulvafløbet er synligt i badeværelset og i mange lejligheder sidder det oprindelige afløb der stadig. Som ejer er du ansvarlig for at vedligeholde gulvafløbet. Størstedelen af de gamle afløb trænger til udskiftning, da de grundet alder er ved at være udtjente. Gulvafløbet består også af en afløbsskål med sider af delvis beton. Beton kan suge vand og den oprindelige primer af afløbskanterne er ikke længere eksisterende. Det vil sige at såfremt der sker opstuvning af vand i gulvafløbet, vil vandet kommet i kontakt med råbeton, der vil suge vand. Dette vand vil over tid give fugt i etageadskillelse og forårsage tæring af bærejernet.

Eksempel på et gammelt gulvafløb, hvor siderne er af beton. Går du ikke med renoveringsplaner, er det vigtigt at der på intet tidspunkt er et tilstoppet afløb, da dette vil gøre at vandet stuves op og får direkte kontakt til beton. Løft risten for at tjekke det.

Eksempel på et gammelt gulvafløb, hvor siderne er af beton. Går du ikke med renoveringsplaner, er det vigtigt at der på intet tidspunkt er et tilstoppet afløb, da dette vil gøre at vandet stuves op og får direkte kontakt til beton. Løft risten for at tjekke det.

Vandinstallationer

De lodrette vandrør – også kaldet stigstrenge – falder ind under foreningens vedligeholdelsespligt. Det vil sige, at alle tilslutninger hertil er ejers ansvar at vedligeholde. Det  omfatter alle vandrette vandrør i lejligheden, fx vandhane og brusearmatur.

Badeværelsesgulv

Badeværelsesgulvet er ejers ansvar at vedligeholde. Et badeværelsesgulv skal være tæt, således der ikke trænger vand ned i etageadskillelsen og forårsager tæring af bærejernet. Er der tydelige revner i gulvet, som på billedet herunder, skal bestyrelsen underrettes og der skal igangsættes udbedring. Såfremt at der er  tale om fliser på gulvet, er det løse fliser, revnede fliser og manglende fuger, der kan være kritisk.

Gulv.jpeg

Løbende vandhaner/toilet - kondens

En vandhane eller et toilet, der løber/drypper giver foreningen en ekstra udgift i forbindelse med øget vandforbrug. Sørg derfor altid for, at vandinstallationerne slutter tæt.

Er der er tale om, at vandhanen eller toilettet direkte løber, kan det give kraftig kondens på vandrørene, særligt i varme perioder, grundet det konstante flow i røret. I visse tilfælde kan denne kondens give skader i de underliggende lejligheder. Som ejer, vil du blive holdt ansvarlig for udbedring - forsikringen dækker ikke.