Optimering af affaldsstationer i Blok 1

Er affaldsbeholderen ikke hvor den plejer at være? Fortvivl ej - den er bare rykket lidt.

Som tidligere informeret, samler vi nu alle affaldscontainere i to større stationer i gården bag Blok 1 (den lange gård).

Konkret bliver affaldsstationenerne ved FH 2 og FH 12 nedlagt, og der bliver i stedet oprettet en ny ved FH 8 som har alle fraktioner - også en glascontainer.

Vi holder øje med med fordeligen af affald på de to stationer over de næste måneder, og når vi har fundet det korrekte antal beholdere, bliver de midlertidige træplader udskiftet med en fast belægning og affaldsskiltene over hver beholder monteres igen.

Skiftet fra tre til to affaldsstationer er et led i det tidligere besluttede projekt omkring en opgradering af gården. Når de nye stationer er permanente, kan vi slippe for at skraldebilerne skal kunne komme ind i gården.

Nyt Fra Bestyrelsen - august 2019

SKAB TIL FARLIGT AFFALD I BLOK 1

Kommunen kører en kampagne med at få sorteret mere farligt affald fra, så det ikke ender i restaffald. De har besøgt foreningen og vurderet, at der skal være et skab i begge gårde. Der er derfor nu mulighed for at aflevere farligt affald i Blok 1 også. 

Husk: Storskrald skal stadig afleveres i storskraldsrummet i den store gård (Blok 2).

ALTANPROJEKTET

Den 30. juli blev den seneste ekstraordinære generalforsamling afholdt. Denne afstemning medførte, at beslutningen om at udskifte gårdaltanerne - først vedtaget på ekstraordinære generalforsamling den 25. juni - blev forkastet.

Der vil komme en opdatering inklusiv bestyrelsens respons på hjemmesiden inden 12. august.

TRAPPEVASK OG MÅTTER

Vi kan se, at der er lidt undren over, at dørmåtterne ikke ligger på deres plads, efter at der er foretaget trappevask. Dette skyldes, at trappevaskerne skal fjerne måtten, for at der kan gøres rent under den. For at linoleummet kan tørre ordentlig, lægges måtten ikke tilbage. En god løsning er at tage måtten ind fredag morgen eller i det hele taget have  dørmåtten inde i lejligheden frem for opgangen.

UDSKIFTNING AF STIGSTRENGE

Vi er lige ved at være klar til at igangsætte dette års udskiftning af stigstrenge; de lodrette vandrør. Rørene skiftes i badeværelset i følgende opgange, hvor ejerne også får separat information via mail:

FH 2, start 27. august
FH 8, start 2. september
FH 16, start 9. september
FH 5, start 16. september

ÆNDRING AF AFFALDSSTATIONER I BLOK 1

Den 1. august bliver der fjernet en del af blomsterbedene mod muren/hegnet. Det er første step i, at vi går fra 3 til 2 affaldsstationer. Dette er led i en kommende opgradering af gården, hvor vi samtidig skaber mere brugbar plads, fordi vi kan undgå at renovationsbiler skal køre ind i gården. Vi forventer at skiftet fra 3 til 2 affaldsstationer sker i løbet af august måned.


Genindkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (altaner)

Den 25. juni 2019 afholdte vi de to indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger, hvor der blev stemt om altanprojektet.

En fuldstændig udskiftning af alle altaner blev nedstemt, men udskiftning af alle gårdaltaner (altså begge gårde) blev stemt igennem.

Efterfølgende har vi modtaget en indsigelse fra en ejer, i forhold til, om det var efter vedtægterne at afholde de to ekstraordinære generalforsamlinger i forlængelse af hinanden.

Bestyrelsen mener sammen med foreningens administrator at have fulgt gældende vedtægter, men forstår indsigelsen i forhold til, at fristerne kan bero på en fortolkning. Vi holdte os til, at vi fulgte samme procedure i 2016 ved første afstemning om altanprojektet.

Ejeren fastholder indsigelsen og ønsker at gå videre i byretten. Dette vil potentielt kunne betyde et længere juridisk forløb, som vil forsinke den endelige beslutning, samt være forbundet med omkostninger for foreningen. Så bestyrelsen har vurderet, at en mere pragmatisk løsning er blot at indkalde til den sidste ekstraordinære generalforsamling igen.

HVAD SKAL DER STEMMES OM?

Da udfaldet af den første afstemning blev at iværksætte udskiftning af alle gårdaltaner, vil denne afstemning udelukkende handle om at få bekræftet eller forkastet denne beslutning. Så hvad end, der er 2/3 flertal for, vil blive det endelig resultat.

Vi håber fra bestyrelsens side, at denne udvikling betyder, at flere ejere vil gøre deres stemme gældende, da der kun var knap 130 ejere, ud af 234 mulige, der valgte at stemme.

HVAD SKER DER NU?

Alle ejere vil i løbet af den kommende uge, modtage officiel indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (inklusiv fuldmagt) den 30. juli kl. 17.00 som afholdes hos Øens Ejendomsadministration, Lergravsvej 59.

Ifølge vedtægterne, skal enhver generalforsamling foregå som fysisk møde, men eftersom både infomøde og første ekstraordinære generalforsamling er afholdt, vil denne kun handle om at stemme og derfor være af kort varighed og uden forplejning mv.

Vi finder det i bestyrelsen derfor helt fint og forståeligt, at man sender fuldmagten via mail eller afleverer den udfyldt i brevsprækken i kældervinduet ved FH5.

Da udskiftning af altaner er forbundet med en betragtelig omkostning for den enkelte ejer (se frankrigshuse.dk/altanprojekt for budget for løsning 2A), ønsker vi at modtage bundne (= udfyldte) fuldmagter, så vi ved, at den enkelte ejer har taget aktivt stilling.

Fremsendes en åben fuldmagt til bestyrelsen, vil denne blive brugt til at stemme for udskiftning af gårdaltaner.

SIDSTE OG AFGØRENDE AFSTEMNING

Det er vigtigt at pointere, at denne sidste ekstraordinære generalforsamling vil udgøre udfaldet af altanprojektet.

Bliver udskiftning af gårdaltaner vedtaget, vil vi gå videre med at udforme endelig kontrakt og tidsplan med Windoor.

Bliver udskiftningen nedstemt, afsluttes altanprojektet, og vi vil gå videre med et renoveringsprojekt i stedet.

Hvad enten du er for eller imod, så afgiv din stemme, så projektet bliver vedtaget eller forkastet baseret på flest mulige stemmer.

Kælderrum ledigt i FG21

1. august bliver der et kælderrum ledigt under Frankrigsgade 21.

Det er muligt at tilslutte vaskemaskine i rummet og den nuværende lejer, er interesseret i at overdrage (sælge) den vaskemaskine der allerede står der.

I Frankrigsgade 31, har en beboer taget initiativ til at lave en vaskeklub - altså hvor en række beboere deles om udgifterne til rum, vaskemaskine osv.Dette synes vi er et rigtig godt initiativ, så hvis der er en beboer, der kunne tænke sig at starte lignende op i Frankrigsgade 21, så vil denne få 1. prioritet til at leje rummet.

Skriv til bestyrelsen, hvis du vil på ventelisten, hvor vi skriver, når kælderrum bliver ledige. Og særligt, hvis du kunne tænke dig at starte en vaskeklub.

Nyt Fra Bestyrelsen - juli 2019

TILSKUD TIL AFFALDSORTERINGSSYSTEM

Københanvs kommune tilbyder tilskud op til kr. 400 til etablering af sorteringssystem. Man skal købe det for egen regning, gemme bonen og sende den ind til kommunen senest 1. august 2019.

Læs detaljer og om hvordan du søger tilskuddet på: kbhsorterer.kk.dk

Dette er en god anledning til at begynde at sortere, hvis du ikke allerede gør det. Jo mere vi sorterer, jo billigere bliver det for foreningen og dine fællesudgifter, da vi kan skære ned på de dyre restaffaldscontainere. Hvis du allerede sorterer kan du opgradere dit system.

NYE BIOPOSER

Er du løbet tør for de grønne bioposer til madaffald, kan en ny rulle findes på fællesværkstedet under FH5 - adgang med opgangsdørsnøglen fra gårdsiden.

FODRING AF FUGLE ER FORBUDT FORDI...

Når fugle bliver fodret, vender de tilbage, fordi de kan bygge rede, få unger og hænge ud. Det ønsker vi ikke. Det er derfor forbudt at fodre fra altaner, i haverne osv.

Vi har rigeligt med udfordringer vedrørende duer, så lad os hjælpes ad med at holde dem væk. Madrester er også guf for rotter og mus, som vi absolut heller ikke ønsker.

NAVNESKILTE PÅ POSTKASSER

Er du ny i foreningen eller skal dit postkasseskilt opdateres, kan du bestille et nyt, ganske gratis på: frankrigshuse.dk/postkasser

Hjemmelavede postkasseskilte bliver fjernet løbende, så bestil et rigtigt i stedet.

ALTANPROJEKTET

Den 25. juli havde vi ekstraordinær generalforsamling omkring udskiftning af altanerne. Afstemningen er endt med at flertal for at udskifte altanerne mod begge gårde.

Det betyder at vi nu vil gå i gang med den nærmere planlægning sammen med Windoor. På sigt vil vi også udarbejde en renoveringsplan for gadealtanerne.