Husdyr

Af foreningens vedtægter §24 fremgår følgende:

"Det er tilladt at holde én kat, såfremt dette ikke medfører gener af nogen som helst art for nogen beboere i ejendommen eller medfører risiko for uorden eller skade på foreningens ejendom. Bevisbyrden herfor ligger hos det medlem, der holder kat. Hunde er ikke tilladt."

Bestyrelsen kan ikke give dispensation fra dette.