Dørtelefonanlæg

Foreningens dørtelefonsystem er et Videx-anlæg fra 2018.

Følgende gør sig gældende for det nye system:

Den øverste knap (nøgle-ikon)
Den øverste knap med nøgle-ikonet skal trykkes ind, for at åbne låsen i opgangsdøren. Denne knap virker kun, når der først er "ringet op" fra gaden OG røret i lejligheden er løftet af. Hvis man før har lukket gæster ind, uden at løfte røret, virker dette altså ikke længere. Dette for at højne sikkerheden og have færre ubudne gæster i ejendommen. Så løft røret og sig hej, før du åbner.

Det skal siges, at reklamebuddet har adgang i forvejen, så hvis nogen ringer på og siger, det er avis/reklamer, så åbn ikke døren.

Næstøverste knap
Denne knap har ikke nogen funktion i vores installation.

On/Off-knap
Står denne kontakt/knap til "off" (markeret med rød/orange farve), ringer dørtelefonen ikke. Dette kan være praktisk om natten, hvis man ikke vil forstyrres.

Sort kontakt/knap på siden
Den lille sorte kontakt på siden angiver hvor højt dørtelefonen skal ringe. Der er tre niveauer.

Defekt dørtelefon – Typiske "fejl":

Dørtelefonen ringer, men der kan ikke åbnes
Husk her, at røret skal være løftet af i lejligheden, for at opgangsdøren kan låses op.

Dørtelefonen siger ikke noget
Lyden er skruet helt ned eller slået helt fra på on/off-knappen ved siden af røret.

Er din dørtelefon decideret defekt efter du har testet ovenstående, så skriv til bestyrelsen.

Den enkelte ejer har ansvar for at passe på egen dørtelefon og må ikke frakoble dørtelefonen, da hele opgangens system så bliver defekt.

videx-doertelefon.png