Renovering og/eller ombygning 

Såfremt at du som ejer af en lejlighed ønsker at renovere/ombygge lejligheden, står dette dig frit for, da den indvendige vedligeholdelse påhviler dig som ejer.

Renovering i form af f.eks. udskiftning af elkabler, malerarbejder og mindre ombygninger kræver ikke bestyrelsesgodkendelse - alle ombygninger skal dog overholde det til en hver tid gældende bygningsreglement.

Desuden skal de nødvendige myndighedsgodkendelser fra Københanvs Kommune altid indhentes. Dem kan du læse mere om hos Københavns Kommune.

Hvornår skal bestyrelsen inddrages?

Bestyrelsen skal inddrages såfremt du planlægger at ændre på bærende konstruktioner og på foreningens installationer, herunder stigstrenge i køkken og bad, faldstammer og stigstrenge til radiatorer. Påtænker du at renovere køkken og bad er det i det hele taget altid en god ide at kontakte bestyrelsen, da det kan være at der er planlagt en udskiftning af enten stigstreng eller faldstamme, eller vi kan hjælpe med andre råd og hensyn.

Såfremt at din renovering får betydning for din nabo/overbo/underbo så husk at starte dialog og varsle omkring dette i rigtig god tid. Det sikrer, at alle parter er indforstået med projektet og ikke mindst at den/de berørte naboer ved hvad renoveringen får af betydning for netop dem.

Du kan læse mere om ejerens forpligtigelser i foreningens vedtægter § 23 og § 24.

Byggeaffald

Når du laver en mindre renovering som fx at fjerne en dør eller lignende, kan du sætte den gamle dør i storskraldsrummet i den store gård. Er det en større renovering, har du pligt til selv at bortskaffe byggeaffaldet forsvarligt. Det vil som oftest sige, at du skal bringe det til en af Københavns Kommunes genbrugspladser. Det er ikke tilladt eller i orden, at du fylder storskraldsrummet eller almindelige containere.

Drejer byggeaffaldet sig om: Gips, Brokker af mursten, tagsten, beton og lignende, Sanitetsudstyr (f.eks. toilet, håndvask) eller Jord/sten/grus skal det ALTID bringes til en genbrugsplads.