Varme

Ved fyringssæsonens start
Vores varmeanlæg er udendørs temperaturstyret og derfor vil der komme varme i rør og radiatorerne når temperaturen falder. Når det er varmt om dagen og koldt om natten, har vores anlæg svært ved at finde ud af, hvornår det skal lukke op og i for varmen. Det må beregnes, at overgangen er lidt ustabil, men skriv til bestyrelsen, hvis du tror der er noget, der ikke er som det skal være.

Udluftning
Anlægget er selvudluftende, men man kan hjælpe, ved at åbne alle radiatorventiler, så de står helt åbne, dermed vil anlægget hurtigere få udluftet systemet.

Ingen varme
Hvis man ikke har varme i radiatoren, men der er varme i røret, så kan det være at en radiatortermostatventil hænger (se en video af, hvordan du motionerer ventilen).

Radiatoren skal være lige så varm som røret, på begge sider af ventilen, når den står helt åben.

Husk at en radiator skal være varm i toppen (indløbet)og kold for neden (udløbet), så afgiver den rigtig varme (afkøling).

Anlægget er indreguleret til at man stiller alle sine ventiler åbne, og derfra lukker indtil man får den rigtige temperatur i lejligheden ca. 21 grader i stuen.

Larm fra rør
Hvis man oplever "larm i rør", må man meget gerne give besked om hvornår de larmer og hvor længe. Så er der meget nemmere for os at få larmen væk.

Varmeaflæsning

Vores varmemålere er fra Techem, som sørger for aflæsning og opgørelse af varmeregnskab. Målerne er fjernaflæste, så der ikke skal koordineres nøgler og aflæsning på bestemte tidspunkter. Det letter hele processen for både ejere og Techem.

Udskiftning af radiator

Har du planer om at udskifte en eller flere radiatorer i din lejlighed, har vi samlet et par råd:

Samme størrelse eller større

En ny radiator skal minimum kunne give samme effekt, som den gamle radiator. Effekten er den varmeydelse radiatoren giver, og er ikke nødvendigvis afhængig af størrelsen (længde/bredde) på radiatoren.

I langt de fleste lejligheder sidder radiatoren under vindueskarmen og er afgrænset i længden af hylder og ydermur. Vi anbefaler at skifte til så stor effekt som muligt, så pladsen under vindueskarmen bliver udnyttet, hvilket i de fleste tilfælde betyder en radiator af typen PK3, der har tre varmeplader. De fleste af de nuværende radiatorer er af typen PK2, med kun to varmeplader. Nogle er af en endnu ældre type.

Foretag udskiftning udenfor varmesæsonen

For at undgå, at der der skal lukkes for varmen i hele opgange, anbefaler vi, at skiftet foretages i løbet af sommeren, hvor der alligevel er lukket for varmen. Skulle der ske komplikationer ved udskiftningen, sker der dermed heller ikke noget ved at udskiftningen strækker sig over et par dage.

Hvis der er koldt i lejligheden

Er motivationen for at udskifte radiatorer, at det kniber med at holde varmen, så viser erfaringen at et lille udvidet projekt, er en smart og enkel løsning.

Kort fortalt, handler det om at fjerne radiator og hylder under vinduet, isolere muren og opsætte en ny radiator i hele vinduets længde. Denne løsning giver bedre varmecirkulation og dermed mere effektiv opvarmning. Se eksempel:

radiator-isolering.jpg

Ved denne løsning anbefaler vi også en PK3 radiator, men en såkaldt PK2 radiator (to varmeplader) skulle også være tilstrækkelig.

Uanset hvad, er arbejde med varmerør en opgave for et VVS-firma, så vi anbefaler altid en dialog med enten foreningens eller VVS’er efter eget valg, for at finde den bedste løsning.

Husk også at få overflyttet varmemåleren

Skifter du en radiator, skal du kontakte Techem for at få flyttet måleren til den nye radiator. Du må altså ikke flytte måleren selv, og ej heller smide den gamle radiator ud, før måleren er flyttet over på den nye radiator. Kontakt Techem.