Varme

Ved fyringssæsonens start
Vores varmeanlæg er udendørs temperaturstyret og derfor vil der komme varme i rør og radiatorerne når temperaturen falder. Når det er varmt om dagen og koldt om natten, har vores anlæg svært ved at finde ud af, hvornår det skal lukke op og i for varmen. Det må beregnes, at overgangen er lidt ustabil, men skriv til bestyrelsen, hvis du tror der er noget, der ikke er som det skal være.

Udluftning
Anlægget er selvudluftende, men man kan hjælpe, ved at åbne alle radiatorventiler, så de står helt åbne, dermed vil anlægget hurtigere få udluftet systemet.

Ingen varme
Hvis man ikke har varme i radiatoren, men der er varme i røret, så kan det være at en radiatortermostatventil hænger (se en video af, hvordan du motionerer ventilen).

Radiatoren skal være lige så varm som røret, på begge sider af ventilen, når den står helt åben.

Husk at en radiator skal være varm i toppen (indløbet)og kold for neden (udløbet), så afgiver den rigtig varme (afkøling).

Anlægget er indreguleret til at man stiller alle sine ventiler åbne, og derfra lukker indtil man får den rigtige temperatur i lejligheden ca. 21 grader i stuen.

Larm fra rør
Hvis man oplever "larm i rør", må man meget gerne give besked om hvornår de larmer og hvor længe. Så er der meget nemmere for os at få larmen væk.

Varmeaflæsning

Vores varmemålere er fra Techem, som sørger for aflæsning og opgørelse af varmeregnskab. Målerne er fjernaflæste, så der ikke skal koordineres nøgler og aflæsning på bestemte tidspunkter. Det letter hele processen for både ejere og Techem.

Udskiftning af radiator

Skifter du en radiator ud, skal du kontakte Techem for at få flyttet måleren til den nye radiator. Du må altså ikke flytte måleren selv, og ej heller smide den gamle radiator ud, før måleren er flyttet over på den nye radiator. Kontakt Techem.