Gebyrer for manglende oprydning og/eller hensyntagen til andre beboere i ejerforeningen:

  • Beboere, som efterlader reklamer o. lign. i opgangen, bliver opkrævet et gebyr på 150,- kr. til dækning af foreningens ekstra udgift til oprydning.

  • Beboere, som efterlader cigaretskodder uhensigtsmæssigt, bliver opkrævet et gebyr på 200,- kr. til dækning af foreningens ekstra udgift til oprydning.

  • Beboere, som efterlader affald i opgangen eller andre steder på fællesarealer, bliver opkrævet et gebyr på 300,- kr. til dækning af foreningens ekstra udgift til oprydning.
  • Beboere, som uden rimelig grund ikke giver adgang til lejligheden i forbindelse med foreningens vedligeholdelsesarbejder, bliver opkrævet et gebyr på 300,- kr. til dækning af foreningens ekstra udgifter til varsling o. lign. Eventuel ekstraudgift fra håndværker vil stadig blive opkrævet direkte ved ejer.

Gebyrerne kan til enhver tid ændres af den siddende bestyrelse.