Spar 20 liter vand om dagen

En af de helt store poster på foreningens budget er vand. Bestyrelsen har iværksat en kampagne for at nedbringe vandforbruget til gavn for foreningens økonomi og miljøet. Vores mål er, at hver beboer mindsker vandforbruget med 20 liter om dagen.

Hvor meget vand bruger vi?

Foreningen brugte i 2012 vand for 568.270 kr. i alt eller ca. 2.400 pr. lejlighed. Forbruget var på 14.545 m3 vand - svarende til ca. 62 m2 pr. lejlighed.

Det er ca. 62.000 liter vand pr lejlighed om året - eller 169 liter vand pr. lejlighed om dagen. Antager vi at der bor ca. 350 personer i foreningen (1,5 personer pr. lejlighed) svarer det til et forbrug på 113 liter om dagen pr. person. 

Forbruget pr. person bør ligge under 100 liter om dagen.

Hvad kan vi spare?

Hvis hver beboer mindsker vandforbruget med 20 liter om dagen, vil foreningen årligt spare 2.555 m3 vand svarende til ca. 95.000 kr. - en besparelse på ca. 17% i forhold til 2012. Penge der kan gå til at undgå stigning i  fællesudgifterne, overføres til vedligeholdelse eller andre forbedringer af beboernes hverdag.

Hvordan kan du spare 20 liter om dagen?

Der er mange muligheder for både at spare på vandet i køkken og badeværelse. I visse tilfælde kræver besparelsen en vaneændring, i andre er der en teknisk løsning der kan hjælpe os til at nå målet. Nedenfor kan du læse lidt mere om mulighederne.

Hvad med individuelle vandmålere?

Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for individuelle vandmålere. Konklusionen er i første omgang, at udgifterne til etablering, aflæsning og vedligeholdelse ikke står mål med den forventede økonomiske besparelse. Etablering af vandmålere vil koste omkring 6000 til 7000 pr lejlighed, hvilket vil blive en betydelig omkostning for lejligheden. Derfor forsøger vi i stedet at nedbringe vandforbruget løbende.

Du kan læse mere om vandbesparelser på www.vandhelt.dk.

Brusere og bad

Har du et gammelt brusehoved?

  • Udskift det gamle brusehoved med en sparebruser. En sparebruser halverer typisk vandforbruget, hvilket svarer til en årlig besparelse på ca. 800 - 1000 kr. per person.
  • I stedet for at udskifte brusehoved kan der alternativt indsættes en vandbegrænser mellem armatur og bruser. Ejerforeningen uddeler disse, se til højre i faktaboksen.

Tager du lange bade?

  • Forkort badetiden, en typisk bruser bruger ca. 20 liter vand i minuttet, så forkorter du dit bad fra 5 til 3 minutter spares der 40 liter pr bad.

Toilet

Løber toilettet?

  • Løber toilettet så det knapt kan anes, bruger toilettet op til 100 m2 ekstra vand om året. Løber toilettet derimod så det tydeligt kan ses, så bruger toilettet 200 m2 til 400 m2 ekstra om året. Dette svarer til en merudgift på 5000,- til 20.000,- kr. om året. Kontakt viceværten eller en VVS-installatør, hvis toilettet løber.

Har du ikke to-skyls toilet?

  • Nyere toiletter bruger langt mindre vand en gamle, et miljøtoilet bruger 3 l og 6 l pr skyl, hvorimod et gammelt kan bruge om til 12 l pr. skyl. Ved skifte kan der spares op til 2000 kr. årligt.  Et nyt toilet koster ca. 3000 kr. inkl. Installation.

Vandhaner

Drypper vandhanen?

  • En dryppende vandhane kan koste op til 1200 kr. om året og oftest er det ikke andet en pakning til ca. 25 kr. der skal skiftes. Kontakt viceværten eller en VVS-installatør, hvis vandhanen drypper.
  • Det er muligt at montere en perlator på vandhanen. En perlator reducerer vandforbruget med ca. 3 liter i minuttet og ved at der iblandes luft, føles vandstrålen faktisk kraftigere. En perlator kan oftest forveksles med det filter der allerede er monteret på vandhanen, er du i tvivl så kontakt viceværten. Ejerforeningen uddeler perlatore, se til højre i faktaboksen.