FAKTURERING

Har du udført arbejde for foreningen bestilt af vicevært eller bestyrelsen, skal faktura stiles til:

E/F Frankrigshuse
c/o Øens Ejendomsadministration AS
Lergravsvej 59, st.
2300 København S.

Notér for så vidt muligt følgende på fakturaen:

- hvem der har bestilt arbejdet
- arbejdets lokation/adresse
- arbejdets art/omfang

Fakturaen kan sendes elektronisk til: faktura@frankrigshuse.dk