ALTANPROJEKT

SENESTE STATUS

OPDATERING 25. FEBRUAR 2019

Da vi endnu ikke har hørt fra Københavns Kommune med hensyn til den alternative løsning mod gaden har vi valgt ikke at bringe noget til afstemning på den kommende generalforsamling i marts. Dette skyldes at vi ikke vil stå i en situation hvor der stemmes om noget, og der så efterfølgende kommer ændringer, der gør at vi skal stemme igen.

Dertil er vires vurdering at en afstemning om altaner vil være et for stort et punkt at have med på den ordinære generalforsamling. I og med at der siden sidste afstemning er kommet ca 50 nye ejere til, ser vi det også som nødvendigt at holde en infoaften inden at der skal stemmes igen.

Så snart vi har nyt fra kommunen går vi i gang med plan for infoaften og ekstraordinære generalforsamlinger. Såfremt at kommunen siger nej til det alternative forslag mod gaden vil afstemningen udelukkende omhandle altaner mod gården og de enkelte lejligheder der ønsker udgang fra stuen til gård

OPDATERING 6. FEBRUAR 2019

Vi hører af og til at der mangler kommunikation i forbindelse med projektet. Vi prøver selvfølgelig at melde noget ud når der er noget nyt, men det er desværre en rigtig langsom process. Vi har jo i efteråret modtaget ny pris på altanerne og en mellemløsning til altanerne mod gaden. Alternativet til gadealtanerne er ikke noget som vi har fået en officiel tilbagemelding på fra kommunen. Det er den vi pt afventer.

Vi var lovet et svar før jul, men seneste melding er nu, at der atter er en ny sagsbehandler, der skal sætte sig ind i sagen, hvilket så endnu ikke er sket. Vores forhåbning var, at der kunne fremlægges noget på den ordinære GF i marts, men selv det mål er nu ved at være usikkert.

OPDATERING 12. november 2018

De seneste 3 måneder har vi gået og ventet på at Windoor skulle vende tilbage med et opdateret tilbud, på de tre tidligere nævnte scenarier. Det har været en meget drøj process hvor det har været nødvendigt at rykke Windoor op til flere gange. Generelt har vi ikke været helt tilfreds med den indsats de har leveret på det seneste. Det skal dog siges at der også har været mange løsninger i spil, både design og konstruktionsmæssigt.

Vi dog endelig modtaget det opdaterede tilbud og dette har sendt os i tænkeboks. Pt. er prisen for projektet steget med 40 %, hvilket vi ikke synes er begrundet. Vi er derfor ved at granske det nærmere.

OPDATERING 6. august 2018

Windoor er i fuld gang med at opdatere tilbuddet, så vi kan fremlægge et nyt altanprojekt. Der er stadig enkelte ting der mangler afklaring ved kommunen og de er ramt af ferie. Det er Windoor også. Vi forventer dog at der vil kunne afholdes en ekstraordinær generalforsamling i oktober.

I forhold til tidligere udmeldte, så har vi valgt at tage muligheden for altaner mod gaden i oplægget der skal stemmes om. Vi håber at kommunen vil tillade en lidt dybere altan, med samme bredde, hvilket de også har tilkendegivet. Vi medtager dette for at vi ikke om 5-10 år skal til at have gang i et nyt altanprojekt.

Vi forestiller os derfor at der skal stemmes om følgende:

 1. Udskiftning af altaner mod gårdsiden i den store gård inkl. altaner mod gården i FG 29 og FG 31. (Solsiden)

 2. Udskiftning af altaner mod gårdsiden i den lille gård (skyggesiden)

 3. Udskiftning af altaner mod gadeside, gældende for begge bygninger

OBS: #1 vil være minimumløsningen hvor 2 og 3 er tillæg.

Opdatering 26. juni 2018

Vi har den 19. juni modtaget en byggetilladelse fra Københavns Kommune. Det vil sige at de har givet tillaldelse til at vi kan udskifte altanerne på facaderne mod gårdene (altså ingen nye altaner mod gaden). Så langt så godt!

Vi skal nu have Windoor til at revidere deres tilbud, grundet ændringerne i omfanget. Hertil skal vi have styr på processen i forhold til at projektet har ændret sig meget i forhold til det som oprindelig blev stemt igennem på den ekstraordinære generalforsamling i 2017. Vores vurdering er at det kræver en ekstraordinær generalforsamling, men det afklarer vi med Øens Ejendomsadministration.

Opdatering 1. juni 2018

Københavns Kommune er nu i gang med at behandle byggeansøgningen. Dette indebærer at de forholder sig til de enkelte deltajer i projektet og at alle involverede parter høres. Det er derfor at alle ejer og naboejendomme er blevet kontaktet omkring mening om projektet. Høringen er afsluttet 8. juni hvorefter kommunen går videre med sagsbehandlingen. Pt. ved vi endnu ikke hvornår vi får deres endelige tilbagemelding.

Opdatering 1. maj 2018

Efter telefonisk dialog med kommunen har vi besluttet, i samarbejde med rådgiver og altanproducent, at vi kører videre med et halvt projekt. Meldingen fra Københavns Kommune er at de på nuværende tidspunkt på ingen måde vil tillade større altaner mod gaden. Gennem samtalerne har de åbnet op for muligheden for de store altaner mod gården, men vi har ikke en officiel godkendelse på den del. 

Windoor tilretter hurtigst muligt projektet og ansøger på følgende:

 • Større altaner mod gården, i den store gård. Dertil individuelle udgange fra stuen, gældende for de lejligheder der tidligere har tilmeldt sig.

 • Større altaner mod gården i den lille gård, dertil større altaner på endegavlen ved FH 22.

Dette er en betydelig ændring af projektet og vil også ændre på den oprindelige økonomi. Vores vurdering er derfor, at det skal tages op på en ny generelforsamling. Vi ønsker dog at køre processen med kommunen helt i hus, således at tilladelsen fra kommunen foreligger, når vi skal tage stilling.

Den ekstra projektering af projektet medfører ikke yderligere omkostninger for foreningen, hvis kommunen afslår, da vi har en fast sum på projektering fra Windoor.

Da selve byggeansøgningen er i gang ved kommuenn forventer vi, at der snarligt vil være en afklaring, om de vil tillade de større altaner mod gårdene. Vi opdaterer så snart der er nyt.

Hvad der skal ske med altanerne mod gaden er pt. uklart. En mulighed er at vente og se om reglerne for altaner ændrer sig igen-igen. En anden er at igangsætte en renovering. Det er dog bestyrelsens holdning, at en eventuel renovering, udskydes så lang tid som muligt.

 

Opdatering 1. februar 2017

Vi har nu hørt fra Københavns Kommune og det er desværre ikke lige det svar vi havde håbet på. Deres melding kommer i forbindelse med deres første gennemgang af projektet. De kommer med anbefalinger til ændringer, således at projektet med større sandsynlighed kan blive godkendt. Deres overordnede anbefaling er desværre at vi skal ændre vores projekt til en 1:1 udskiftning, hvilket vi selvfølgelig ikke er interesseret i. Dertil oplyser de at indbliksværn mod gade ikke tillades, og at lukkede værn foretrækkes frem for de åbne. 

Det er ikke alt i deres tilbagemelding, der giver mening og noget af det er af meget generel karakter. Vi prøver derfor nu at få et dialogmøde med sagsbehandleren og stadsarkitekten, hvilket de dog ikke er super åbne overfor. Vi prøver gennem flere indgange og håber at det lykkedes at trænge igennem. Vi opdaterer så snart der er mere i den sag 

Opdatering 17. oktober 2017

Den 23. september fik Windoor langt om længe indsendt en byggeansøgning til Københavns Kommune. Materialet der er indsendt, er vedrørende den arkitektoniske del, det vil sige at det er de overordnede udtryk, som kommunen skal forholde sig til. Kommunen ser det nu igennem og kommer herefter med deres bemærkninger, der kan medføre ændringer i tegningsmaterialet men også et reelt afslag af projektet. Vi venter i spænding. Det samlede tegningsmateriale findes nederst på siden under "Dokumenter".

Opdatering: 7. september 2017

Windoor kæmper med at få tegnings materialet færdigt, således at det kan sendes til Københavns Kommune. De er desværre blevet forsinket ca. 2 -3 uger, så vi forventer nu, at ansøgningen bliver sendt til Københavns Kommune i uge 38 i stedet for 35. Forsinkelsen skyldes til dels, at der ved den varslede gennemgang af alle 4. sals lejligheder ikke var adgang til alle lejligheder, dertil har Windoor været ramt af sygdom.

Tilmeldinger til indbliksværn er også afsluttet. Når vi hører fra Københanvs Kommune vil vi få mere klarhed og hvad der bliver muligt med hensyn til disse.

Opdatering: 1. august 2017

Windoor er i fuld gang med at projektere vores nye altaner og det forventes at tegningerne kan sendes til godkendelse hos kommune i uge 35. Tidsplanen er netop blevet opdateret – se detaljer under "Tidsplan". 

Vi har fået et par spørgsmål omkring økonomien med henblik på asbest og PCB sanering. Håndteringen af asbest og de andre miljøfarlige stoffer har øget projektomkostningerne med ca. 5 %. Det betyder, at den buffer der er sat af på 15 %, nu er nede på 10 %. Generelt skal det bemærkes at bestyrelsen kun har bemyndigelse til at anvende det samlede beløb, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i 2016. Skulle det mod forventning være nødvendigt med større budget, skal projektet til en ny afstemning.


TIDSPLAN (IKKE OPDATERET)

På nuværende tidspunkt ser den overordnede tidsplan ud som følger:

Kontraktforhandlinger og underskrift: Afsluttet

Projektering: Uge 24 - 35, 2017

Byggetilladelse Københavns Kommune: Uge 35 - 43, 2017

Produktion af altaner: Uge 43 2017 - uge 6 , 2018

Montering af altaner: Uge 7, 2018 - Uge 20, 2019

Aflevering: Uge 22, 2019

Den komplette tidsplan kan downloades som pdf.

Det er vigtigt at fremhæve at der er tale om en foreløbig tidsplan, der er afhængig af mange interne og eksterne faktorer, hvormed forskydninger må forventes.


HVORFOR NYE ALTANER?

Igennem de seneste år har vi i bestyrelsen arbejdet med et forslag til nye altaner, grundet at de nuværende skal renoveres indenfor de næste år, og en række beboere har udtrykt ønske om muligheden for at udskifte til større altaner og ikke kun renovere. Processen har været lang men vi er nu nået dertil, hvor vi kan præsentere en konkret løsning.

Projektet er endnu ikke godkendt ved kommunen, da vi ikke har ønsket at afholde de udgifter der er i forbindelse med byggeansøgningen, uden at være sikker på, at der er opbakning til projektet fra et flertal i foreningen. Det er derfor vigtigt at slå fast, at altanerne der bliver præsenteret her, er det vi søger kommunen om tilladelse til, men at det er muligt, at kommunen kræver justeringer, så læs med dét forbehold.

BESTYRELSENS ANBEFALING

Bestyrelsen anbefaler at stemme ja til udskiftning, da vi indenfor en overskuelig årrække står overfor en renovering af de nuværende altaner. Vi har indhentet et overslag for dette, hvilket beløber sig til ca. 9. mio., hvilket giver en omkostning på ca. 40.000 kr. pr. lejlighed. Lagt sammen med de nuværende fordelagtige lånemuligheder og at nye altaner vil give et generelt løft af hele ejendommen, mener vi i bestyrelsen at merprisen for helt nye og ikke mindst større altaner er lille og derfor anbefaler vi udskiftning.


ØKONOMI

Den samlede projektpris bliver på omkring 26 mio. Du kan se byggebudgettet for detaljer.

Vi har valgt at stille forslag om at omkostningerne ikke fordeles efter det normale fordelingsprincip. Det betyder at hvis lejligheden ikke har altaner, så er der ingen omkostninger i forbindelse med projektet. Er der 1 altan, skal der betales for én altan. Er der to altaner, betales for to.

Én altan koster som udgangspunkt ca. kr. 66.000,-

Efter henvendelse fra et par beboere i stueetage, har vi undersøgt muligheden for at etablere egen udgang til gården fra stueetagen. Det er vigtigt at præcisere, at det er ganske frivilligt, om en ejer ønsker at benytte sig af det tilbud.

En fransk altan med udgang til gård koster som udgangspunkt op til kr. 84.000,-

Fælleslån

Foreningen hjemtager et fælleslån såfremt at projektet bliver vedtaget. I dokumentet “udgiftsfordeling”, kan hver ejer se hvad projektet vil koste. Ejer kan vælge at betale projektet kontant eller deltage i fælleslånet, den månedlige ydelse vil i det tilfælde også være at finde i dokumentet. Fælleslånet vil blive hjemtaget af foreningen når omfanget er kendt, der vil være tale om et lån med en løbetid på 20 år.

Udgiftsfordeling (pdf) 


DESIGN/UDSEENDE

Da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et myndighedsgodkendt projekt, tages der forbehold for, at der kan komme ændringer til nedenstående altanløsninger. Som udgangspunkt ønsker vi, at rækværkerne skal være åbne, men såfremt Københavns Kommune kun godkender projektet, hvis de er lukkede, så accepterer vi dette. Der kan også komme små ændringer omkring materialer og farver baseret på den endelige godkendelse.

Da de nye altaner vil variere i størrelse og form, alt efter hvilken lejlighed, det drejer sig om, følger her en gennemgang af de forskellige løsninger. Det drejer sig altså ikke om noget, der kan vælges imellem, da løsningen for den enkelte lejlighed er givet af den nuværende løsning. Det betyder også, at såfremt der ikke er altan i din nuværende lejlighed, vil der heller ikke komme det i fremtiden. Bor du i en lejlighed i de 2 hjørner, vil der næsten udelukkende ske en, 1 - 1 udskiftning.

BEMÆRK at de nedenstående mål vil kunne variere en smule.

FÆLLES FOR ALLE LØSNINGER

 • Slankt In-Line rækværk i pulverlakeret aluminium (grøn).

 • Rund 50 mm håndliste i pulverlakeret aluminium (grøn).

 • Altangulv i vedligeholdelseslet komposittræ

 • Underbeklædning i mat hvid 6 mm Cembrit plade.

 • Afvanding fra forkant

 • Monteringsarbejdet klares udefra (behøver ikke adgang inde fra – pånær 4. sal)

LØSNING 1 (FH 2-22 OG FG 19-31)

På facaden, der vender mod gaden, vil der blive monteret følgende størrelse altan:

 • Altandybde på 1,10 meter og længde på 3,7 meter

På facaden mod gården, vil der blive monteret følgende størrelse altan:

 • Altandybde på 1,10 meter og længde på 3 meter

LØSNING 2 (FH 1-9)

 • Altandybde på 1,10 meter og længde på 3 meter.

LØSNING 3 (STUEN FH 1-9 OG FG 19-25)

Såfremt det er muligt, vil der være mulighed for, at lejlighederne i stueplan kan få etableret direkte udgang til gården. Der etableres ny terrassedør med udgang til lille repos med galvaniseret stål trappe til terræn. Løsningen vil kun blive accepteret af foreningen i det tilfælde, at der ikke er en trappenedgang til kælder, der er i vejen.

LØSNING 4 - STUELEJLIGHEDER I FRANKRIGSHUSENE 2 - 22

Vi har valgt at altaner i stuen bliver samme bredde som eksisterende altan, for ikke at inddrage for meget af haven.

 • Altandybde på 85 cm, længde på 3,7 meter

 • Bred trappe fra forkant og ud i haven.

Bemærk at trappen vil være placeret i modsatte ende end skitsen, således trappen til haven er ved terassedøren

 

SÆRLIGT FOR LEJLIGHEDER PÅ 4. SAL

På grund af konstruktionen af bygningen er er det nødvendigt at fastgøre altanerne på 4. Sal under stuegulvet. Det betyder at nuværende gulv vil blive demonteret ved at der skæres langs væggen, ca 5 cm fra fodpanel, og cirka en meter ind i rummet. Gulvet bliver dermed fjernet i fuld bredde. Ved reetablering af gulvet er standardløsningen at anvende det gamle gulv. Det må forventes at det første gulvbræt vil blive udskiftet med nyt, da demonteringen vil være svær.

Det er ejers ansvar at håndværkerne har adgang til lejligheden, og at gulvet er frit tilgængeligt. Dette vil blive varslet i god tid.

Mod merbetaling, vil der blive anvendt nye gulvbrædder på det berørte område. Helt nyt gulv i hele værelset kan også tilvælges mod merbetaling.

 

SÆRLIGT FOR STUEN FH 2-22

Da altanerne bliver monteret med lift, skal det være muligt at placere denne op af muren. Liften skal derfor placeres i haverne.

Liften løftes ind over hækken og der bliver udlagt stålplader som den står på. Hækken i skellet mellem 2 lejligheder bliver fjernet, da liften skal stå i midten. Foreningen afholder udgiften til rydning af hæk og genplantning af denne når projektet er slut.

Anden form for beplantning, terrasser eller andre genstande i haven, er ejeren selv ansvarlig for at flytte/demontere og efterfølgende genplante/montere. Foreningen afholder ikke omkostningen til dette arbejde.

Inden opstart vil der blive lavet en gennemgang af haverne, så der ikke er tvivl om, hvad der skal ryddes.Noter og svar fra infomødet

Forarbejde

Bestyrelsen har valgt at vente med at afholde omkostninger til behandling og godkendelse hos kommunen (anslået til 200.000,-) før foreningens medlemmer har stemt omkring udskiftning af altaner eller ej. Det betyder kommunen kan kræve justeringer og ændringer til den endelige løsning.

Det foreslås at skifte alle altaner af æstetiske og praktiske hensyn, og ikke kun altaner fx på solsiden.

Bestyrelsen har ikke teknisk set afholdt en decideret udbudsrunde, men ud fra egen beskrivelse indhentet tilbud fra fire leverandører med fast pris.

Altanløsninger

De nye altaners dybde er ca. 110 cm, udvendigt mål max 116 cm

Den foreslåede altandybde er valgt bl.a. af hensyn til de fremtidige skyggevirkninger. Københavns kommunes aktuelle altan-regulativ har ikke krav om dagslysberegninger.

Altaner i haverne til stuelejlighederne får samme dybde som de nuværende og samme bredde som de øvrige i samme opgang/ranke.

De nye altaner foreslås med åbne rækværker, fordi bestyrelsen i samråd med leverandøren vurderer, at nye større altaner vil virke for dominerende, hvis de udføres med lukkede rækværker. Dette kan dog blive ændret til lukkede, hvis Kommunen mener det er vigtigt at bevare bygningens nuværende æstetik.

Hjørnealtaner forsøges gjort større, men afventer kommunal godkendelse, der afhænger af myndighedernes skøn.

Delealtaner i hjørnerne vil som udgangspunkt blive erstattet af ny altaner i samme størrelse som de oprindelige.

Rækværk på ny altaner udføres i pulverlakeret aluminium, i samme grønne farve som ejendommens eksisterende vinduer, dog med forbehold for kommunal godkendelse af farvevalget.

Håndlisten udføres i vedligeholdelsesfri aluminium, der ikke bliver varmt i solskin og som ikke er egnet til ophold for duer

Afvanding sker over forkant.

Altanbundens underside udføres i hvidt mat materiale, der monteres i flere dele under hver enkelt altan.

Rækværkshøjden på de ny altaner vil blive 1 m og følger gældende bygningsreglement.

I tilfælde af kommunalt krav om lukkede altaner i stedet for åbne rækværker vil højden af den lukkede del af rækværket være ca. 80 cm.

Byggetilladelse og godkendelse

Projektet følger som i sin tilbudte form generelt kommunens altanregulativ, kun i ejendommens hjørner lægger regulativet op til, at der skal skønnes, før byggetilladelse gives

Kommunens sagsbehandling er ofte på fire-seks måneder, undertiden op til et år

Hvis projektet vedtages, vil detailprojektering og efterfølgende produktion af altanerne følge i umiddelbar forlængelse af en byggetilladelse, når denne foreligger

Projektet er tilbudt som hovedentreprise efter reglerne i AB92 (Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) fra 10. december 1992

Den kommunale bevaringsværdi for ejendommen er 4 og kan være afgørende for detaljer i den kommunale godkendelse af projektet

Efter AB92 stiller entreprenøren en garanti på 15 % af entreprisesummen til sikkerhed for arbejdets udførelse

Skader, som måtte blive forvoldt af entreprenøren under dennes arbejde, dækkes principielt af entreprenøren

Nedrivning af gamle altaner

Det nuværende betondæk fjernes og erstattes af en galvaniseret stålbund.

Når eksisterende altaner skæres ned, vil det synlige beton i facaden blive erstattet af murværk svarende til det omkringliggende, da det giver en pænere løsning end beton.

Ejendommens konstruktion nødvendiggør, at der bag alle altaner på 4. sal skal laves indgreb under stue- og værelsesgulvet anslået ca. 1 m ind i rummet. Gulvet skal derfor optages i dette areal. Efter nogle få dages arbejde vil det eksisterende gulv blive lagt igen, ofte bortset fra det yderste bræt, der i en del tilfælde ikke vil kunne genanvendes

Prisen for at få genetableret nyt gulv i det berørte område er ca. 5.800 kr. Der er ikke indhentet pris på total udskiftning af gulv, bestyrelsen anbefaler at de berørte beboer eventuelt indhenter en pris i fællesskab. Bemærk at standard løsningen er at det gamle udlægges igen, såfremt andet vælges er det for ejers egen regning.

Mens de gamle altaner skæres ned, vil montagetårnet, der benyttes til arbejdet, stå i hver have i ca. tre uger. Når de nye altaner monteres sker det med lift og kræver ikke materiel i haverne. Montageplatformen vejer ca. 4 tons og der udlægges stålplader i haverne som platformen står på.

Opsætning af nye altaner

Den samlede byggeperiode forventes at være 12 måneder. Først fjernes alle eksisterende altaner, hvorefter de nye altaner monteres i en fart af 20-25 altaner dagligt. Det der tager længst tid vil således være nedskæring af eksisterende altaner og forberedelse i facaden til montering af nye.

Der skal forventes en længere periode, hvor der ikke er adgang til altan på i hvert fald den ene side.

I fire af foreningens lejligheder skal der som en del af projektet ændres ved køkkenindretningen i forbindelse med altanudskiftningen. De berørte lejligheder vil blive underrettet separat.

Økonomi og forsikring

De samlede projektudgifter er budgetteret til 25.835.422 kr.

Projektet foreslås finansieret først med en byggekredit og efter aflevering og udarbejdelse af byggeregnskab med enten kontant indbetaling eller ved den enkelte ejers deltagelse i et fælleslån, begge dele med variabel rente og med en løbetid for fælleslånet på 20 år.

Deltagerne i fælleslånet hæfter pro-rata for lånet i forhold til antal altaner eller udgange.

Det er aftalt at sende foreningens samlede bankengagement i udbud efter en vedtagelse af altanprojektet. Der er fin interesse fra flere banker for at tilbyde foreningen favorable vilkår.

Hvis man deltager i fælleslånet og sælger sin lejlighed, så har vi fået lavet en beregning på, hvad den totale omkostning vil være, hvis man sælger sin lejlighed et år efter, man er kommet med i fælleslånet, 3 år efter og 5 år efter. Udgangspunktet er lavet i det fremlagte budget inkl. kendte gebyrer samt en rentesats på 2,85%, hvorfor beløbene er anslåede:

Totalomkostning efter 1 år:

2 altaner: kr. 135.436

1,5 altan: kr. 102.127

1 altan: kr. 68.818

1 udgang: kr. 87.292

 

Totalomkostning efter 3 år:

2 altaner: kr. 142.712

1,5 altan: kr. 107.659

1 altan: kr. 72.606

1 udgang: kr. 92.048

 

Totalomkostning efter 5 år:

2 altaner: kr. 149.393

1,5 altan: kr. 112.744

1 altan: kr. 76.096

1 udgang: kr. 96.423

 

Rente på fælleslånet

Administrator har fået en prisindikation fra nuværende bank - Nordea på 2,85% samt et tilbud fra Sydbank, som benytter CIBOR3 tillagt en variabel referencerente. Vi har dog besluttet, at vi sender hele vores bankengagement i udbud, når fælleslånet skal optages, dvs. både det nuværende fælleslån fra 2010 og så det nye altanlån, for at få bedre vilkår på det eksisterende fælleslån fra 2010.

Hæftelse på fælleslånet:

Der hæftes pro rata i forhold til antallet af deltagere i fælleslånet. Dvs. hvis der deltager 200 altaner i fælleslånet og man selv har 2 altaner, så hæfter man med 2/200 dele af fælleslånet.

Betaling for altaner, hvis man ikke deltager i fælleslånet:

Ca. en måned efter, at det endelige byggeregnskab er færdigt. Administrator sender opkrævning ud til alle ejere. De ejere, der ikke indbetaler efter en måned, vil automatisk komme med i fælleslånet.

Betaling af Windoor

Her følges reglerne i AB92, dvs. der sker månedlige betalinger efter en fastsat betalingsplan, som styres af eksternt tilsyn samt administrator.

Finansiering af projektet i byggeperioden:

Her optages en byggekredit, se indkaldelsens side 2, 3. afsnit.

Skal foreningen stille garanti overfor Windoor:

Ja, ejerforeningen skal enten stille en bankgaranti eller en kautionsforsikring.

Stiller Windoor garantier overfor foreningen:

Ja, jf. bestemmelserne i AB92.