Velkommen til Ejerforeningen Frankrigshuse

Det er os en glæde at kunne byde dig velkommen i Ejerforeningen Frankrigshuse, der består af i alt 234 lejligheder beliggende i opgangene Frankrigshusene 1-22 og Frankrigsgade 19-31 (kun ulige numre).

Du har tre kontaktpunkter i foreningen; administrator, bestyrelsen og viceværten (er du lejer, kan du springe administrator over). Derudover har vi en facebookgruppe og en mailingliste.

Administrator

Ejerforeningen benytter Øens Ejendomsadministration. Administrator tager sig af opkrævning af fællesudgifter, betaling for tv-pakker, internet, kælderrum og lignende. Så alle formelle og økonomiske spørgsmål omkring foreningen og din lejlighed går igennem administrator. Find kontaktperson og kontaktinfo på administrator under kontakt.

Bestyrelsen

Ejerforeningen har en aktiv bestyrelse, der består af ejere i foreningen. Alle ejere kan søge opstilling til bestyrelsen på generalforsamlingen hvert år i marts. Bestyrelsens arbejde består primært i at sørge for at igangsætte renovering og vedligehold af foreningens bygninger, og derudover at udvikle foreningen, så den er tidssvarende og attraktiv at bo i. Derfor er alle input meget velkomne, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har en idé til forbedring eller udvikling.

Vicevært

Foreningen har en ekstern vicevært, der tager hånd om det daglige renhold på fællesområder ude og inde. Viceværtens opgaver er at sørge for foreningens fællesområder, og ikke de enkelte lejligheder. Det er selvfølgelig helt i orden at spørge både vicevært og os i bestyrelsen til råds i forbindelse med fx renovering eller en vandhane der drypper, men som ejer, er det dit ansvar, at alting indenfor "dine egne fire vægge" er i god og velfungerende stand. Tjek menuen Beboerhåndbog her på hjemmesiden, hvor der er masser af information. Kontaktoplysninger og -tidspunkter til vicevært.

HUSORDEN

Som alle andre foreninger, har vi en husorden, som alle ejere og lejere skal overholde. Husordenen hænger i alle opgange og kan ellers findes på frankrigshuse.dk/husorden.

TV

Ejerforeningen modtager tv gennem YouSee; der er ikke krav om, at du skal modtage TV-signal, derfor skal du aktivt tilmelde dig hos administrator. Læs mere om pakker, priser og hvordan du tilmelder dig.

INTERNET

Foreningen har en kollektiv 250/250 mbit fiberaftale igennem bolig:net for 68,-/md. Læs mere på frankrigshuse.dk/internet

LOFTSRUM / Kælderrum / TØRRERUM

Hver lejlighed har tilknyttet et loftsrum til opbevaring. Disse er opmærket med lejlighedsnummer og ligger over den opgang din lejlighed ligger i. 

Har du brug for mere plads til opbevaring, er der mulighed for at leje et ekstra kælderrum. Rummene er mellem 9m2 og 25m2 og prisen afhænger af størrelsen. Se liste over ledige kælderrum.

På loftet og i flere kældre, er der ophængt tørresnore, så det er muligt at tørre større mængder tøj. Har du ikke selv vaskemaskine, ligger der et privat møntvaskeri i Frankrigsgade. Foreningen har ikke fællesvaskeri.

GÅRDANLÆG

Som beboer i ejerforeningen har du mulighed for at benytte vores grønne gårdanlæg gennem porten ved Frankrigshusene 9-11. Denne kaldes i daglig tale "den store gård". Du har også adgang til gården på bagsiden af Frankrigshusenes lige numre - i daglig tale "den lille gård". Der er adgang til et gårdtoilet ved kældernedgangen til Frankrigsgade 21 og et fælles værksted fra gården i kælderen til Frankrigshusene 5.

Ordensregler gældende for begge gårde.

AFFALD OG STORSKRALD

Vi sorterer vores affald i foreningen som en del af Københavns Kommune. Derfor findes der affalds-, sorterings- og flaskecontainere i begge gårde og et storskraldsrum i den store gård. Vi oplever ofte, at særligt storskraldsrummet bruges til affald, der ikke er storskrald. For at undgå dette, opfordrer vi dog til at læse vores vejledning inden du benytter rummet. Er du i tvivl om noget i forbindelse med affald, storskrald eller ombygning, så spørg bestyrelsen - vi er her for at hjælpe.

Renovering/Ombygning

Inden start af renovering/ombygning, skal bestyrelsen orienteres om arbejdets type og vurderet tidsomfang.

Det er bygherres/ejers ansvar, at husordenen overholdes i forhold til støj og rengøring af opgang/trappe/kælder. Endvidere skal lukning af vand/strøm meldes til bestyrelsen og varsles i opgangen i god tid – mindst en uge i forvejen.

Retsmæssige varsler til Københavns Kommune ifm. ombygning har ikke noget med ovenstående varsler at gøre.

Byggeaffald hører ikke til i storskrald eller dagrenovation. Henstilles byggeaffald på fællesarealer, storskraldsrummet elller lignende, forbeholder bestyrelsen sig retten til at opkræve omkostningerne til bortskaffelse.

PARKERING AF CYKEL, BIL, MC

Af hensyn til brandsikkerhed, renovation og renhold, har vi opstillet en vejledning i cykelparkering. Har du bil eller motorcykel, skal disse parkeres på gaden, som hører under Københavns Kommunes parkeringsregler. Vejledning her.

Skulle der være noget, du bliver i tvivl om eller mangler svar på, så er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvorefter vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

POSTKASSE OG FLERE NØGLER

Når du er flyttet ind, kan du bestille et nyt postkasseskilt og ønsker du flere nøgler til opgangsdør/kælderdør, kan de bestilles her.

Endnu en gang velkommen – vi håber, at du bliver rigtig glad for at bo her.

Mange hilsner fra

Bestyrelsen