Nyt Fra Bestyrelsen - april 2019

GENERALFORSAMLING

Den årlige generalforsamling blev afholdt tirsdag d. 26. marts. Årets gang i ejerforening blev gennemgået, og spørgeskemaer, regnskaber og altaner var blandt emnerne. Grundet fraflytning har Iben været nødt til at stoppe i bestyrelsen, ny person på posten er Søren Lund Knudsen. Bestyrelsen takker alle de fremmødte for deltagelse og ikke mindst Iben for hendes indsats i bestyrelsen.

Referat lægges op senest 15. april: frankrigshuse.dk/generalforsamlingsreferater

UDELIV OG LEGESAGER I GÅRDEN

Nu hvor kalenderen siger forår, og vejret begynder at blive mildere, bliver det også sjovere at opholde sig udendørs. Brug gerne vores dejlige gårde og det udstyr vi har i foreningen, der bl.a. tæller grill og bænkesæt. Det er så skønt med udeliv, og det giver også en anledning til at hilse på de beboere, man ikke deler opgang med.

I den store gård har vi en sandkasse, hvor der er indkøbt lidt nye legesager, som i løbet af april vil blive lagt frem. Ligesom med al anden brug af udearealerne, opfordrer vi til, at man husker at rydde op efter sig selv efter endt brug.

KVARTALSPROJEKTER

Ligger du inde med en god idé, der vil komme alle i foreningen til gode? Har du en fiks løsning til et problem, som du og dine naboer støder på ofte?

Så hører vi meget gerne fra dig! Vi vurderer hvert kvartal indkomne idéer og iværksætter dem, vi vurderer opfylde kravene og kan holdes indenfor budgettet.

Indsend din idé her: frankrigshuse.dk/kvartalsprojekt

VARSLING AF ARBEJDE PÅ VANDRØR

Som orienteret på generalforsamlingen og godkendt i regnskabet, går vi videre med udskiftning af hovedvandrør i kældrene i resten af Bygning 1 (FH 2 - 22 og FG 29 - 31). Arbejdet starter den 6. maj og forventes at være afsluttet efter 5 uger. Det betyder, at der i løbet af dagen kan være lukket for vandet (koldt + varmt) i tidsrummet 08.00 til 15.30. Varslet gælder hele bygningen.

VVS-firmaet vil selvfølgelig forsøge at minimere generne så meget som muligt, så varslet skal ses som worst-case.