Nyt fra bestyrelsen – december 2016

Altanprojektet er vedtaget!

Afstemning om altanprojektet var på dagsorden til ekstraordinær generalforsamling d. 30. november. 124 ejere var repræsenteret og altanprojektet blev vedtaget med stort flertal. Kæmpe tak til de af jer, der mødte op, samt til jer, der stemte via fuldmagt. Vi vil nu indgå endelig kontrakt med Windoor og ekstern rådgiver, hvorefter vi kan foretage den endelige ansøgning hos Københavns Kommune.

Referat fra ekstraordinære generalforsamling følger snarest, ligesom vi opdaterer med nye informationer så snart vi har dem på: www.frankrigshuse.dk/altanprojekt

Vi bliver alle glade...

...hvis vores fællesarealer er pæne. Peter, vores vicevært, har mange opgaver at tage sig til så vores bygning og fællesarealer ser pæne og imødkommende ud. Så vi skal alle være bedre til at rydde op efter os selv. Smid derfor egne reklamer ud i papircontaineren og brug ikke kælderen eller opgangen som storskraldsrum eller midlertidig opbevaring. Det koster fra den tid og de resurser vi har til at holde ejendommen, og dermed koster det mere for os alle i sidste ende.    

Status på faskine

Vi har netop ansøgt HOFOR om den endelige løsning angående faskinen, der betyder den bliver frakoblet. Som orienteret på generalforsamlingen i foråret, vil dette betyde en tilbagebetaling til HOFOR. Vi har modtaget erstatningen fra forsikringsselskabet og som det er ser ud nu, kan vi begrænse differencen til de 600.000 kr. der allerede er afsat i budgettet. Vi kommer med en opdatering, når ansøgningen er godkendt hos HOFOR og sagen dermed kan lukkes.

Glædelig jul og godt nytår til alle

Bestyrelsen vil benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
Vi opfordrer alle til at bevare den gode nabostil i denne søde juletid: tal sammen om at hjælpe hinanden og eventuelt se efter hinandens lejligheder, hvis man skal rejse.

Vi i bestyrelsen holder også jul, så ikke-akutte henvendelser op til jul og nytår, bliver måske først besvaret i det nye år.