Nyt Fra Bestyrelsen - februar 2019

STATUS PÅ VANDRØRSARBEJDE

Vi er kommet i mål med udskiftning af første etape af hovedvandrør i kældrene omkring den lille gård. Vi mangler lige de sidste justeringer og tjek.

Der er kommet et par henvendelser vedr. manglende tryk på vandet, og hvis det er tilfældet hos dig, er det sandsynligvis filteret ved tilslutningsslangen, der skal renses.

Det kan betyde, at vandhane/armatur skal afmonteres for at komme til at rense, hvilket de fleste med lidt håndværkersnilde kan klare selv. Er der brug for hjælp til opgaven, kan man dog kontakte en VVS’er (fx Vest VVS på tlf. 42 30 30 30). Arbejdet er selvfølgelig for ejers egen regning.

ALTANUPDATE

Der er nyt på altanfronten: frankrigshuse.dk/altanprojekt

RENSNING AF VARMTVANDSBEHOLDER

Vi skal have renset varmtvandsbeholdere. Det foregår 26. februar i Blok 2 (store gård) i tidsrummet 07.30-14.00. Og 27. februar i Blok 1 mellem kl. 07.30 og 14.00. Der vil naturligvis være lukket for det varme vand i det tidsrum, hvor rensningen foregår.

DET ER LET AT VÆRE OPDATERET

Når vi laver renoveringsarbejde, der kræver lukningen af vandet, får vi ofte henvendelser om manglende vand, så lad os lige gøre klart,, hvordan man holder sig opdateret på igangværende og kommende arbejde.

I bestyrelsen gør vi vores absolut bedste for, at alle beboere er velinformerede, så alle kan undgå ubehagelige overraskelser, hvad end det gælder vand, varme, cykler osv.

Basalt set er der to steder, vi sender al information: Hjemmesiden (hvor man kan få en email ved hver opdatering) og opslagstavlen i hver opgang. Mere information om kommunikation til og fra bestyrelsen findes her: frankrigshuse.dk/kommunikation

UDSKIFTNING AF STIGSTRENGE

Der skal skiftes strigstrenge i år igen, så vi snart kan melde alle foreningens vandrør udskiftet. For denne næste omgang drejer det sig om badeværelset i FH2, FH5, FH8 og FH16. Vi sigter efter at udskifte rør i august 2019. Arbejdet er betinget af, at foreningens budget godkendes på generalforsamlingen.