Nyt fra bestyrelsen – maj 2017

Udskiftning af stigstrenge

Udskiftning af stigstrenge (lodrette vandrør) foregår i denne omgang i FG 27 (bad + køkken), FH 22 (køkken) og FH 18 (bad). Berørte opgange vil blive adviseret i god tid.

Mere information: www.frankrigshuse.dk/vandroer

Kvartalsprojekt – “Lån en VVS'er”

Vi betaler for vand fordelt efter fællestal i foreningen, hvilket betyder at alle former for vandbesparelser komme alle ejere til gode.

Derfor har vi fået den idé, at stille en VVS’er til rådighed en halv time for de ejere, der måtte have et løbende toilet, en dryppende vandhane eller vil have et overslag på udskiftning af toilet, så vi kan få det fikset og spare noget vand.

Foreningen betaler timelønnen (der hurtigt tjener sig hjem) og den enkelte ejer betaler for eventuelle materialer.

Datoen bliver tirsdag den 6. juni – skriv til bestyrelsen, hvis du er interesseret.

Alt plastik kan nu puttes i plastcontaineren

Københavns Kommune ændrer politik omkring sortering af plastikaffald: Fremover kan både hård og blød plastik puttes i plastikcontaineren. Det eneste der kræves er, at plastikken skal være drypfri og skyllet/skrabet fri for fx madrester (behøver ikke være vasket rent).

Renoverer du lejlighed, så rydder du også op

Vi er vist nødt til at minde om, at en del af arbejdet ved at renovere lejlighed, er at sørge for opgang, gård og kælder efterlades i samme stand, som før der blev slebet gulv, båret gipsplader og slæbt byggeaffald. Hvis dette ikke bliver fulgt, vil bestyrelsen overveje at videresende regning for ekstra rengøring til den ansvarlige ejer.

Tak til jer, der har svaret angående altanmaling

Tusind tak til alle jer (mere end 80 ejere), der har meldt tilbage angående blymaling på altanerne. Det har givet os et rigtig godt overblik over omfanget. Tak!