Nyt Fra Bestyrelsen - marts 2019

OPRYDNING I STALDEN

Med endnu et skift i årstiderne, er en forårsrengøring på sin plads her for marts. Vi rydder op i cyklerne både i gårdene og foran vores bygninger, så ubrugte cykler ikke fylder, og optager den til tider sparsomme plads, som vi alle må deles om. I forbindelse med oprydningen vil alle cykler få påsat et mærkat/tape.

Bruger du din jernhest, så husk at fjerne tapen senest 31. marts 2019.

BLÆS PÅ ALTANERNE

Det blæser fra tid til anden stadig godt, og det kan påvirke på forskellig vis. Har du løse genstande som fx tomme dåser eller lignende opbevaret på din terrasse, så husk at fjerne det. Det kan give unødig larm for naboerne - og der er jo pant på!

HAVEAFFALD

Det er endnu en gang muligt at aflevere haveaffald. Containerne til haveaffald er stillet frem ved storskraldsrummet, og kan bruges til fx blomster, grene og blade. Husk at sten og jord ikke må komme i beholderen.

LUKKEDE OPGANGSVINDUER = LUN OPGANG

Selvom foråret er på vej, er det stadig køligt udenfor. Husk fortsat at hjælpe med at holde opgangsvinduer lukkede, så vi holder på varmen - og stor tak til dem, der allerede hjælper til med at komme problemet til livs. Kulden fra opgangene kan også trække ind i lejlighederne, hvilket koster på varmeregningen.

GENERALFORSAMLING 2019

Det er blevet tid til årets generalforsamling. Vi mødes tirsdag d. 26. marts kl. 19:00 på Krunch på Øresundsvej 14. Alle ejere modtager snarligt dagsorden mv. via email som vi med succes har gjort de sidste par år.

Vi opretter et Facebook-event, som man kan tilmelde, så vi får en idé om fremmøde. Vi håber, at så mange som muligt har lyst og mulighed for at deltage og kan fortælle, at vi skal have to nye suppleanter til bestyrelsen, så har du lyst til mere indsigt driften af foreningen, hører vi gerne fra dig før eller på aftenen.

Husk at sætte et flot kryds i kalenderen. Og har du forslag til emner til mødets dagsorden, så skriv til os på: bestyrelsen@frankrigshuse.dk