NYT FRA BESTYRELSEN - OKTOBER 2019

NY VARMESTYRING I BLOK 2

I foråret oplevede vi udfordringer med varmestyringen i Blok 2 og generelt får vi henvendelser om udfordringer med varmen, særligt i ydersæsonen. Vi har derfor besluttet at skifte varmestyringen. Dette er en stor udskrivning og et arbejde der er teknisk kompliceret. Vi vil derfor sige mange tak til Kasper fra FG21, der har budt ind med sin ekspertise og har styret processen. Det har været en stor hjælp!

Vi ser i denne varmesæson, om den nye styring er så god, at der skal skiftes i Blok 1.

HAR DU EN GOD IDÈ?

Har du en idé til et tiltag, der kan gøre vores forening til et bedre sted at bo? 

Der er afsat 10.000,- hvert kvartal, som dog naturligvis kun bruges, hvis et forslag er til gavn for foreningen som helhed: frankrigshuse.dk/kvartalsprojekt

UDSKIFTNING AF RADIATOR

Vi får af og til spørgsmål om udskiftning af radiatorer. Vi har derfor udarbejdet en guide til hvordan du kan gribe sådan et projekt an: frankrigshuse.dk/varme

BILLIGERE SYSTEMNØGLER

Vi har fundet en ny leverandør af systemnøgler til opgangene. Leveringstiderne har ikke været acceptable, så vi er nu glade for at kunne sige, at vi har fundet og afprøvet en ny leverandør, der tilmed både er hurtigere og billigere.

Prisen på en nøgle er derfor reduceret med 100,- så den nu koster 225,- Dertil er leveringstiden fra bestilling reduceret med 3 uger

Nye nøgler bestilles som altid på: frankrigshuse.dk/noegler

TREMMERUM

Vi minder om fristen til at markere dit tremmerum i kælderen er 4. oktober.  Vi gør opmærksom på at det ikke er alle der har et tremmerum. Såfremt det er markeret med en gammel seddel, på sæt venligst en ny, så vi kan se rummet stadig er i brug.

VIS HENSYN VED GLASCONTAINEREN OG PÅ VÆRKSTEDET

Glas larmer, når det smides i glascontaineren, vær derfor opmærksom på hvornår, du skiller dig af med glas. Alternativt tag glasset med til containeren ved Fakta. 

Vi minder også om at fællesværkstedet må anvendes i tidsrummet 08.30 til 19.30.