Kommentar til generalforsamlingen 2012

25-05-2012

Så er foreningens årlige generalforsamling overstået; regnskab og budget er godkendt, forslag er vedtaget eller afvist, og bestyrelsesmedlemmer er valgt og genvalgt. Som bestyrelse vil vi gerne understrege, at vi har hørt og forstået budskabet om mere kommunikation, og vi vil gøre vores yderste for at leve op til jeres forventninger fremadrettet. Når det så er sagt, må vi samtidig indrømme, at vi har svært ved helt at acceptere graden af kritik af det arbejde vi udfører - og ikke mindst hele den stemning der blev skabt omkring det. Vi ønskede ikke at stille op til en større forsvarstale i aftes, men føler dog et behov for at kommentere kritikken; derfor dette indlæg.

Frem til omkring 2007/2008 var der ikke nogen nævneværdig kommunikation ud over nødvendige driftsrelaterede opslag på tavlerne i opgangene. Bestyrelsen kunne man kun komme i kontakt med per telefon eller ved at troppe op i bestyrelseskælderen i åbningstiden (en halv time hver anden torsdag aften), og der var ingen større projekter eller initiativer med henblik på at gøre foreningen til et mere attraktivt sted at bo eller eje en lejlighed. Og den gang var der - paradoksalt nok - ingen kritik af manglende kommunikation, initiativ eller arbejdsomhed i bestyrelsen.

Siden da har vi udarbejdet en hjemmeside, hvor man kan finde de mest almindelige informationer, oprettet en mail, hvor man kan kontakte bestyrelsen og normalt få svar inden for et par dage, og introduceret 'Nyt fra bestyrelsen' på opslagstavler og hjemmesiden, hvor vi samler op på informationer om forskellige tiltag, når vi synes der er tilstrækkeligt at kommunikere om. Derudover er der gennemført mange initiativer for at forbedre foreningen, bygningerne og fællesarealerne; i flæng kan nævnes de nye opgange, de nyrenoverede gårde, røgalarmer i opgangene, nyrestaurerede indgangsdøre (igangværende; Claus mangler stadig cirka en tredjedel) og nyudskiftet kloakering i den store gård. Alt sammen i tillæg til den daglige drift og almindelige vedligeholdelse af en ganske stor ejerforening.

På den baggrund er det svært ikke at sidde lidt skuffet tilbage efter en generalforsamling som den i går. Vi er ikke ude efter taknemmelighed eller højere løn, men det er svært at forstå og forholde sig til, at kritikken stiger nærmest proportionalt med antallet af initiativer og mængden af kommunikation. Og selvom der ikke var nogen kritik, den gang der hverken var initiativer eller kommunikation, tror vi simpelthen ikke på, at vejen frem skulle være at erstatte mailen, hjemmesiden, Nyt fra bestyrelsen og Facebook-siden med en tilbagevenden til en halv times åbent i bestyrelseskælderen hver anden torsdag.

For et par år siden besluttede vi i bestyrelsen, at vi ville arbejde ud fra værdierne ansvarlighed, fornyelse og åbenhed. Vi kan imidlertid høre på jeres tilbagemeldinger, at vi ikke har fokuseret nok på den sidste. Det skyldes givetvis, at vi - måske i for høj grad - har arbejdet ud fra et princip om, at det vigtigste er at få opgaverne og projekterne løst, det næstvigtigste er at berette om det. Her tager vi (som afslutningsvist bemærket i går) jeres tilbagemeldinger til efterretning og vil sørge for at prioritere anderledes fremadrettet.

Vi kommer aldrig til at kunne garantere, at der ikke sker fejl der indebærer, at en mail eller et brev forbliver ubesvaret. Heldigvis hører det så afgjort til blandt undtagelserne. Vi tør heller ikke love, at vi i forbindelse med eksempelvis kommunalt vejarbejde omkring vores gader og parkeringspladser løbende kan levere en ugentlig status - det har vi simpelthen ikke tid til at indhente i tillæg til alle de øvrige opgaver. Men vi kunne måske aftale, at I gør os opmærksomme på det, så snart I undrer jer over et manglende svar på en henvendelse, eller når I går og spekulerer over status på et igangværende arbejde (uanset om det udføres internt i foreningen eller i kommunalt regi). For alle parter vil sådan et setup være at foretrække frem for at gemme forespørgslen og opspare frustrationerne til førstkommende generalforsamling.

Ud over afslutningsvist at ønske alle en god pinse, vil vi gerne rette en stor tak til jer, der i plenum tilkendegav opbakning til bestyrelsen eller efter generalforsamlingen var forbi med en bemærkning om jeres positive oplevelser og generelt positive indstilling til vores arbejde. Vi håber, at I har ret, når I kalder jer "det tavse flertal" - uanset hvad var det meget opløftende at høre, så mange tak for det!

Mange hilsner fra bestyrelsen