Nyt fra bestyrelsen - Februar 2013

Ansættelse af ny vicevært

Det glæder os at kunne meddele, at vi har ansat en virkelig lovende vicevært til foreningen. Både hans kvalifikationer og hans personlighed er helt i top, så vi glæder os til at byde ham velkommen, når han starter i jobbet fredag den 15. februar. Han hedder Leonel og er 48 år, han er født i Chile men opvokset i Danmark, han er uddannet VVS-rørsmed og VVS-tekniker, og han har adskillige års relevant erfaring fra stillinger som både pedel og teknisk serviceleder.

Vi håber, at I vil hjælpe os med at tage rigtig godt imod ham!

Tiltag for en lavere el-regning til ejerforeningen
Vi har flere tiltag på tegnebrættet for at nedbringe ejerforeningens fælles el-regning. Dels en komplet gennemgang af bygningerne med henblik på en vurdering af, hvor der er rentable muligheder for at spare på strømmen; herefter tilbud på de foreslåede initiativer. Og dels er vi ved at få udskiftet et antal lamper og kontakter i kældrene til mere energibesparende løsninger. Det indebærer blandt andet, at lyset i eksempelvis tørrekældrene går ud efter 10 minutter frem for at brænde hele natten som hidtil og at alle gangarealer vil blive sensorstyret.

Nedsivningsanlægget i den store gård
Efter etableringen af nedsivningsanlægget i den store gård, har der været problemer med vandindtrængning i kældrene (dog primært hos naboforeningen, da deres kældre ligger dybere end vores), hvorfor vi har fået udarbejdet en uvildig rapport omkring projekteringen af anlægget. Rapporten konstaterer, at anlægget er dimensioneret forkert i forhold til den jordtype regnvandet bliver udledt i. Både foranalysen og selve entreprisen blev varetaget af A4 Arkitekter & Ingeniører, som vi nu er i dialog med i relation til, hvordan problemerne skal afhjælpes. Vi håber, at der findes en løsning - og alternativt at A4 Arkitekter & Ingeniører lader udeståendet dække af deres lovpligtige ansvarsforsikring.

Flere træer til den store gård
Vi har for længe siden besluttet at få plantet et par ekstra træer i den store gård, der kan synes relativt bar efter gårdfornyelsen. Vi har i første omgang undersøgt, om der skulle være ekstra midler i kommunens gårdprojekt, hvilket ikke var tilfældet. Det er imidlertid ikke nogen voldsom udskrivning, så vi skal nok få træerne for egen regning - dog trækker det lidt ud fordi det skal foregå i regi af gårdlauget, hvor vi er repræsenteret sammen med naboforeningen, som vi jo deler gården med efter gårdfornyelsen. De modsætter sig ikke ønsket om flere træer men har betinget sig, at de skal være spiselige. Så vi undersøger, hvad der så vil passe bedst, og får dem plantet snares muligt - senest i løbet af foråret.

Generalforsamling 20. marts 2013
Ejerforeningens årlige generalforsamling afholdes 20. marts 2013. Emner og forslag til behandling på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne indgives skriftligt til bestyrelsen senest tre uger forinden; de kan fremsendes på mail til bestyrelsen@frankrigshuse.dk eller per post til viceværtkontoret i Frankrigshusene 5, kld. Bemærk at vi ikke modtager emner og forslag via Facebook.