Genindkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (altaner)

Den 25. juni 2019 afholdte vi de to indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger, hvor der blev stemt om altanprojektet.

En fuldstændig udskiftning af alle altaner blev nedstemt, men udskiftning af alle gårdaltaner (altså begge gårde) blev stemt igennem.

Efterfølgende har vi modtaget en indsigelse fra en ejer, i forhold til, om det var efter vedtægterne at afholde de to ekstraordinære generalforsamlinger i forlængelse af hinanden.

Bestyrelsen mener sammen med foreningens administrator at have fulgt gældende vedtægter, men forstår indsigelsen i forhold til, at fristerne kan bero på en fortolkning. Vi holdte os til, at vi fulgte samme procedure i 2016 ved første afstemning om altanprojektet.

Ejeren fastholder indsigelsen og ønsker at gå videre i byretten. Dette vil potentielt kunne betyde et længere juridisk forløb, som vil forsinke den endelige beslutning, samt være forbundet med omkostninger for foreningen. Så bestyrelsen har vurderet, at en mere pragmatisk løsning er blot at indkalde til den sidste ekstraordinære generalforsamling igen.

HVAD SKAL DER STEMMES OM?

Da udfaldet af den første afstemning blev at iværksætte udskiftning af alle gårdaltaner, vil denne afstemning udelukkende handle om at få bekræftet eller forkastet denne beslutning. Så hvad end, der er 2/3 flertal for, vil blive det endelig resultat.

Vi håber fra bestyrelsens side, at denne udvikling betyder, at flere ejere vil gøre deres stemme gældende, da der kun var knap 130 ejere, ud af 234 mulige, der valgte at stemme.

HVAD SKER DER NU?

Alle ejere vil i løbet af den kommende uge, modtage officiel indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (inklusiv fuldmagt) den 30. juli kl. 17.00 som afholdes hos Øens Ejendomsadministration, Lergravsvej 59.

Ifølge vedtægterne, skal enhver generalforsamling foregå som fysisk møde, men eftersom både infomøde og første ekstraordinære generalforsamling er afholdt, vil denne kun handle om at stemme og derfor være af kort varighed og uden forplejning mv.

Vi finder det i bestyrelsen derfor helt fint og forståeligt, at man sender fuldmagten via mail eller afleverer den udfyldt i brevsprækken i kældervinduet ved FH5.

Da udskiftning af altaner er forbundet med en betragtelig omkostning for den enkelte ejer (se frankrigshuse.dk/altanprojekt for budget for løsning 2A), ønsker vi at modtage bundne (= udfyldte) fuldmagter, så vi ved, at den enkelte ejer har taget aktivt stilling.

Fremsendes en åben fuldmagt til bestyrelsen, vil denne blive brugt til at stemme for udskiftning af gårdaltaner.

SIDSTE OG AFGØRENDE AFSTEMNING

Det er vigtigt at pointere, at denne sidste ekstraordinære generalforsamling vil udgøre udfaldet af altanprojektet.

Bliver udskiftning af gårdaltaner vedtaget, vil vi gå videre med at udforme endelig kontrakt og tidsplan med Windoor.

Bliver udskiftningen nedstemt, afsluttes altanprojektet, og vi vil gå videre med et renoveringsprojekt i stedet.

Hvad enten du er for eller imod, så afgiv din stemme, så projektet bliver vedtaget eller forkastet baseret på flest mulige stemmer.