Nyt Fra Bestyrelsen - august 2019

SKAB TIL FARLIGT AFFALD I BLOK 1

Kommunen kører en kampagne med at få sorteret mere farligt affald fra, så det ikke ender i restaffald. De har besøgt foreningen og vurderet, at der skal være et skab i begge gårde. Der er derfor nu mulighed for at aflevere farligt affald i Blok 1 også. 

Husk: Storskrald skal stadig afleveres i storskraldsrummet i den store gård (Blok 2).

ALTANPROJEKTET

Den 30. juli blev den seneste ekstraordinære generalforsamling afholdt. Denne afstemning medførte, at beslutningen om at udskifte gårdaltanerne - først vedtaget på ekstraordinære generalforsamling den 25. juni - blev forkastet.

Der vil komme en opdatering inklusiv bestyrelsens respons på hjemmesiden inden 12. august.

TRAPPEVASK OG MÅTTER

Vi kan se, at der er lidt undren over, at dørmåtterne ikke ligger på deres plads, efter at der er foretaget trappevask. Dette skyldes, at trappevaskerne skal fjerne måtten, for at der kan gøres rent under den. For at linoleummet kan tørre ordentlig, lægges måtten ikke tilbage. En god løsning er at tage måtten ind fredag morgen eller i det hele taget have  dørmåtten inde i lejligheden frem for opgangen.

UDSKIFTNING AF STIGSTRENGE

Vi er lige ved at være klar til at igangsætte dette års udskiftning af stigstrenge; de lodrette vandrør. Rørene skiftes i badeværelset i følgende opgange, hvor ejerne også får separat information via mail:

FH 2, start 27. august
FH 8, start 2. september
FH 16, start 9. september
FH 5, start 16. september

ÆNDRING AF AFFALDSSTATIONER I BLOK 1

Den 1. august bliver der fjernet en del af blomsterbedene mod muren/hegnet. Det er første step i, at vi går fra 3 til 2 affaldsstationer. Dette er led i en kommende opgradering af gården, hvor vi samtidig skaber mere brugbar plads, fordi vi kan undgå at renovationsbiler skal køre ind i gården. Vi forventer at skiftet fra 3 til 2 affaldsstationer sker i løbet af august måned.