Information vedrørende varmemålere

Brunata kommer IKKE og aflæser varmemålere

Som tidligere annonceret, så har vi skiftet varmemålerfirma fra Brunata til Techem i forbindelse afslutning af varmeregnskabsåret 2013/2014.

Brunata har ved en fejl haft hængt varsling om varmeaflæsning op i opgangene. Der er tale om en fejl, idet Techem har foretaget aflæsning af de gamle varmemålere i forbindelse med udskiftningen. Techem sørger for, at videreformidle varmedata til Brunata med henblik på udarbejdelse af varmeregnskabet 2013/2014.

Hvis du endnu ikke har fået skiftet varmemåler

Var du ikke hjemme i forbindelse med udskiftningen af varmemålerne i starten af august, så kommer Techem ud igen og skifter de sidste målere. Det er meget vigtigt at alle resterende varmemålere bliver skiftet i anden runde (der bliver ikke en tredje).

Techem skifter resterende målere efter følgende plan:

  • Torsdag den 28. august 2014 kl. 8-14 - Frankrigshusene 2-14

  • Torsdag den 28. august 2014 kl. 12-16 - Frankrigshusene 16-22

  • Fredag den 29. august 2014 kl. 8-13 - Frankrigshusene 1-9

  • Fredag den 29. august 2014 kl. 12-16 - Frankrigsgade 19-21

  • Mandag den 1. september 2014 kl. 8-12 - Frankrigsgade 23-25

  • Mandag den 1. september 2014 kl. 11-16 - Frankrigsgade 27

  • Mandag den 1. september 2014 kl. 14-18 - Frankrigsgade 29-31

Techem vil sørge for informationsbrev til de beboere, som endnu ikke har fået udskiftet varmemålere. Vi understreger, at det er MEGET VIGTIGT, at der er nogen hjemme i lejligheden. Hvis det ikke er muligt, kan en tydeligt mærket nøgle afleveres til viceværten, som så vil sørge for udlevering til Techem.