Nyt fra bestyrelsen - August 2014

Fodring af fugle i gårdene er forbudt

Vi har i løbet af foråret/sommeren konstateret, at der er blevet lagt brød ud til fugle i gårdene. Dette er FORBUDT, idet det tiltrækker rotter og duer.

Hvis I oplever duer, som bygger rede på altanen eller andetsteds, så giv os besked herom, da vi så skal have dem fjernet. Problemet med duer er, at hvis de først slår sig ned ved ejendommen, er de svære at komme af med igen, ligesom deres efterladenskaber mv. er til stor gene.

Udskiftning af varmemålere

Som vi annoncerede på generalforsamlingen, og som du sikkert allerede er adviseret om fra Techem, så bliver vores gamle fordampningsvarmemålere udskiftet til elektroniske varmemålere. Udskiftningen påbegyndes i næste uge - uge 32. Ved at skifte til elektroniske målere får vi dels en mere korrekt varmemåling i de enkelte lejligheder, da de elektroniske målere ikke påvirkes af sol og varme i rummet, ligesom aflæsning af målerne fremadrettet sker fra gaden. Da de nye målere er mindre end de nuværende, kan det ske, at det på radiatoren kan ses, hvor den gamle måler har siddet, maling kan evt. være væk. Ejerforeningen dækker ikke omkostninger til pletmaling af radiatorer.

Sommerfest

Det har på et par generalforsamlinger været oppe og vende, at det kunne være hyggeligt med lidt socialt samvær i foreningen. Det har vi i år tænkt os at gøre noget ved. Søndag, den 24. august, vil bestyrelsen være vært i den store gård. invitation vil blive hængt op i opgangene snarest. Kunne du tænke dig at hjælpe med arrangementet, send en mail til bestyrelsen@frankrigshuse.dk.

Hækkene er blevet klippet

Hækkene ved haverne blev i juni måned klippet ind og ned i højden til 180 cm. Det er dog de enkelte ejers pligt, at få klippet hækkene mellem haverne ind og ned, så de har samme højde, som hækken ud mod vejen. Ønsker den enkelte ejer, at gøre brug af den gartner, som ejerforeningen benytter, kontakt os.

Som vi ligeledes annoncerede på generalforsamlingen, skal hækkene ud mod vejen fremover være liguster. De steder, hvor der i dag er et hegn eller anden hæk, vil der i løbet af efteråret bliver plantet om.

Udskiftning af stigstrenge

Vi har henover sommeren ligeledes fået endeligt klarlagt, hvor der skal skiftes stigstrenge i år, hvilket ser ud som følger:

  • FH 12 - Køkken plus badeværelse
  • FH 14 - Køkken
  • FH 16 - Køkken
  • FG 23 - Køkken

Vi er pt. i gang med at få de endelige tilbud hjem, og vil herefter varsle de enkelte opgange, i takt med, at udskiftningen skal ske.