Nyt fra bestyrelsen – april 2016

Tak for en god generalforsamling d. 17. marts

Vi takker for det store fremmøde til generalforsamling 2016, det var en fornøjelse, og der var et større fremmøde end normalt. Læs referatet.

Vi præsenterede bl.a. altanprojektet og der var stor opbakning til dette. Vi i bestyrelsen vil derfor arbejdet videre med projektet, således at vi få den endelige altanmodel helt på plads og forhåndsgodkendelse hos kommunen, hvorefter den endelig beslutning tages på en ekstraordinær generalforsamling.

Idéer, tips og tricks til at lette affaldssortering

Bestyrelsen arbejder på at finde løsninger til at lette affaldssortering. Så har du en idé eller tips til, hvordan vi kan gøre affaldssorteringen smartere, så del dem med os. Skriv en mail til bestyrelsen.

Bestyrelses mail

Og apropos bestyrelsesmailen, så modtager vi hver måned mange gode spørgsmål, hvilket vi er glade for. Vi vil dog minde om, at der er svar på langt det meste på hjemmesiden under beboerhåndbog, hvilket giver svar med det samme. Hvis der er noget, der står forkert eller ligefrem mangler, så send et tip.

Digitalt nøglesystem

Vi har testet et nyt digitalt nøglesystem sammen med nogle af ejerne og besluttet ikke at gå videre med løsningen. På nuværende tidspunkt er det ikke smart og smidigt nok, men vi vil løbende holde øje med udviklingen og tage emnet op på et senere tidspunkt.

Udskiftning af stigstrenge 2016

Budgettet til stigstrenge er lidt mindre end normalt i år, hvorfor der kun vil blive udskiftet tre stigstrenge. Der er tale om bad-stigstrenge i følgende opgange:

  • Frankrigsgade 25
  • Frankrigsgade 31
  • Frankrigshusene 10

De berørte opgange vil blive orienteret cirka 6 uger før udskiftningen.