Nyt fra bestyrelsen – marts 2016

Muren i den lille gård er væltet

Et stort stykke af murstensmuren i den lille gård er uheldigvis væltet på grund af frost og rustent jern. I samarbejde med kommunen arbejder vi på at få et hegn op i stedet for en mur. Det vil give mere lys til lejlighederne og gården. Hegnet skal prydes med grønne planter, så der er noget pænt at kigge på.

Kom med på facebook

Facebookgruppen Ejerforeningen Frankrigshuse er et forum, der giver mulighed for at udveksle informationer, diskutere nye tiltag og tage initiativ til aktiviteter. Vi er allerede over 130 medlemmer, og vi vil gerne være flere, så kom med i gruppen: www.facebook.com/groups/ejerforeningenfrankrigshuse

Generalforsamling 2016

Vi holder generalforsamling d. 17. marts kl. 19:00 på Café Krunch på Øresundsvej 14. Formel invitation følger til alle ejere, og vi håber at se jer allesammen :-)

Forårsklar have eller altan

Foråret er lige rundt om hjørnet og derfor kommer containerne til haveaffald tilbage fra vinterhi. Fra d. 15. marts kommer der en i den store gård og en i den lille gård.

Kvartalsprojekt

I bestyrelsen tror vi meget på foreningstanken; at alle ejere tager ansvar og bidrager. Derfor vil vi rigtig gør det lettere at bidrage og påvirke foreningen – for vi ved, at mange af jer gerne vil hjælpe og har idéer. Der er afsat op til 10.000,- hvert kvartal til små projekter, baseret på forslag fra ejerne.

Læs mere og indsend din idé på frankrigshuse.dk/kvartalsprojekt – eller afleverer den i brevsprækken i kældervinduet ved FH5.