Nyt fra bestyrelsen – april 2017

Vandlåsen er dit ansvar - også selvom du ikke kan se den

Vi er begyndt at se vandskader fra utætte/gennemtærede vandlåse/afløb i badeværelserne. Derfor vil vi minde om, at afløb/vandlås er ejers ansvar at vedligeholde. Vandlåsen er nem at overse, da den rent fysisk stikker ud i loftet hos underboen.

Så bank på hos din underbo og spørg venligt, om det er muligt at få et kig på vandlåsen, så I begge kan undgå pludselig at stå med en vandskade – en vandskade, som forsikringen ikke dækker, da der er tale om misvedligehold. Er der rustdannelser eller andet, der ser mystisk ud, så tag et billede af det og hør en VVS’er efter et tilbud på udskiftning.

Brandalarmer der bipper

Er der en brandalarm, der bipper i opgangen, så pil den ikke ned, men skriv en mail til bestyrelsen eller ring til viceværten, så vi kan få udskiftet batterierne. Vi oplever at brandalarmerne forsvinder, hvilket koster unødvendige penge og giver lavere sikkerhed. Så hjælp med at vi holder et højt sikkerhedsniveau i alle opgange ved at give besked.

Ændringer i bestyrelsen

Camilla er stoppet i bestyrelsen og Maria er valgt ind på Generalforsamlingen sammen med nye suppleanter. Generalforsamlingen gik meget fint og tog lige knap en time. Referatet kan findes på www.frankrigshuse.dk under “Dokumenter”.

Husk at låse palerne på opgangsdørene

Problemerne med opgangsdørene er kraftigt aftagende. Faktisk er det kun, når låsepalerne i bund og top af den sekundære dør ikke bliver låst efter begge døre har været åbnet, at der er problemer. Så husk venligst at slå låsepalerne til.

Stop med at sætte skrald de forkerte steder

Det er lidt ærgerligt, at vi skal blive ved med at gøre opmærksom på dette, men der er ugentligt problemer med skrald, lamper, møbler og andre efterladte effekter på trapper, i kældre og ved siden af containerne i gårdene. Men vi tager den lige igen:

  • er der ikke plads i en specifik container, så gå de 37 meter hen til den næste
  • har du affald, der ikke passer i containerne, så sæt det i storskraldsrummet i den store gård. Er rummet fyldt, må du vente, til der er plads igen (det tømmes ugentligt)

  • ting der står i kældre eller på lofter uden forudgående aftale med bestyrelsen betragtes som storskrald og fjernes. For ejers regning, så vidt vi kan identificere, hvem der ejer effekterne.