Nyt fra bestyrelsen – marts 2017

Seneste nyt fra altanprojektet

Det har vist sig, at de nuværende altanværn indeholder asbest og maling på murværk indeholder bly. Derfor har vi endnu ikke underskrevet kontrakt med Windoor. Vi ønsker at forhandle den merpris, for at håndtere dette ind i kontrakten fra starten af. Vi vil fremover løbende skrive en månedlig status på projektet på hjemmesiden, også selv om at der måske ikke er sket så meget. Dette gør vi for at fremadrettet undgå at skulle besvare på individuelle spørgsmål: www.frankrigshuse.dk/altanprojekt

Der er ledige pladser i bestyrelsen

Der er plads til nye aktive ejere i bestyrelsen, enten som bestyrelsesmedlem eller suppleant. Har du lyst til at besidde én af posterne og være tæt på beslutningerne om vores fælles ejendom og dens vedligeholdelse, så husk at mød op til generalforsamlingen den 22. marts. Har du spørgsmål omkring det at være bestyrelsesmedlem eller suppleant, så skriv endelig til os inden.

Kvartalsprojekt

Det er snart tid til at udvælge endnu et kvartalsprojekt, og din idé kan stadig nå at blive til virkelighed. Skriv en idé til et tiltag, en forbedring eller udvikling af noget eksisterende i formularen på www.frankrigshuse.dk/kvartalsprojekt
Vi håber selvfølgelig, du selv vil være en aktiv del af at få din idé realiseret såfremt den bliver udvalgt. Derudover står bestyrelsen selvfølgelig også klar med erfaring og hjælp.  

Renovering af den lille gård

Gruppen ‘baggårdspigerne’ har lagt sidste hånd på planen om at renovere og forskønne den lille gård. Før planen kan blive realiseret mener gruppen, at det er bedst at altanprojektet er færdigt. Så planerne er sat i bero indtil vi har fået flotte nye altaner. Stor tak til baggårdspigerne for deres store arbejde og engagement.