Nyt fra bestyrelsen – August 2015

Udskiftning i bestyrelsen

Rune Dall har solgt sin lejlighed og fratrådte derfor sin bestyrelsespost d 1. august 2015. Camilla Rosenkilde fra Frankrigshusene nr. 8, st. th., der hidtil har været suppleant, bliver nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen ønsker at sige en stor tak til Rune for hans engagement i bestyrelsesarbejdet og velkommen til Camilla.

Containere til haveaffald

Det er sommer så haverne og altanerne strutter af blomster og planter, hvilket er meget flot at se på, hvis de bliver plejet. At holde haven og altanen flot betyder også, at der kommer haveaffald, som skal smides ud det rigtige sted. Man kan komme af med sit haveaffald i den store gård, hvor der står to grønne containere til formålet, der på nuværende tidspunkt er placeret ved storskraldsrummet. På sigt vil der blive placeret en container i hver gård. Bemærk, at der ikke må smides jord i containerne.

Facebook

Vi har besluttet at lukke den nuværende facebookside og opfordrer derfor alle til at bruge hjemmesiden til informationssøgning fremover. Facebook skal bruges til det, som sociale medier er rigtig gode til; at skabe et forum, hvor beboere imellem kan interagere med hinanden. Vi har derfor lanceret en lukket Facebook gruppe, som vi opfordre alle til at blive medlem af: E/F Frankrigshuse facebookgruppen.

Duer på taget

Vi har haft en del uønskede duer i bebyggelsen og nu bliver der gjort noget ved det. Skadedyrsbekæmpelsen er kontaktet og de sætter et bur op på taget i nabobygningen, som skal indfange duerne. Vi håber meget, at det vil afhjælpe situationen med de ubudne gæster, da det er den eneste løsning der pt. er muligt. Hvis dette ikke løser problemet vil det desværre være de enkelte beboere der er plaget af duerne der skal lave foranstaltninger.   

Ledige kælderrum

Det er muligt at leje et ekstra kælderrum til opbevaring, pt. har vi 3 ledige rum. I enkelte rum er det også muligt at installere vaskemaskine/tørretumbler. På vores hjemmeside er det muligt at se hvor kælderrummene er, kontakt bestyrelsen for udlejning.

Diverse projekter

Vi har i bestyrelsen brugt foråret/sommer på at indhente tilbud på de projekter der blev besluttet på generalforsamlingen. Det betyder at vi nu går et travlt efterår i møde, hvor der blandt andet skal isoleres på loftet, poleres trapper, renoveres kælderdøre, udskiftes stigstrenge og hoveddøre. De berørte opgange vil blive varslet, varsel om trappepolering og isolering er allerede udsendt.