Varsling af efterisolering af etageadskillelse

Som det blev besluttet på generalforsamlingen i foråret, går vi nu i gang med at efterisolere etageadskillelsen mellem lejlighederne på 4. sal og så loftrummet.

Arbejderne vil stå på i perioden 1. september – 30. november 2015, dog inddelt i etaper:

Tidsplanen ser ud som følger

  • 1. sept. – 1. okt.: Fællesarealerne, dvs. gange og tørrerum efterisoleres
  • 1. okt. – 15. okt.: Loftsrum fra Frankrigsgade 29 - 31 og Frankrigshusene 2 - 10 efterisoleres.
  • 15. okt. – 31. okt.: Loftsrum fra Frankrigshusene 12 til Frankrigshusene 22 efterisoleres.
  • 1. nov. – 15. nov.: Loftsrum fra Frankrigsgade 19 – 27 efterisoleres.  
  • 15. nov. 30. nov.: Loftsrum fra Frankrigshusene 1 – 9 efterisoleres.

Tidsplanen er vejledende.

I forbindelse med efterisoleringsarbejderne, vil taget ligeledes blive gennemgået indefra og repareret de steder, hvor der måtte være behov herfor.

Dit loftsrum skal være tømt og vi skal have adgang

Da ovenstående arbejder kræver adgang til loftsrum, skal disse være tømt. Det vil være muligt at opbevare tingene, hvor der normalt tørres tøj på loftet. Gangarealerne skal holdes fri i perioden. Ønsker du ikke at opbevare dine ting på fællesarealerne, skal de opbevares andet steds.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at få overblik over loftsrummene. Du skal derfor sætte en seddel på din loftrumsdør med din lejlighedsadresse. Såfremt et rum ikke har mærkat på og er ryddet inden etapen igangsættes, vil rummet blive ryddet og efterfølgende aflåst. 

Vi gør det ekstra nemt at komme af med storskrald

I forbindelse med oprydningen stiller ejerforeningen storskraldscontainere til rådighed. Der vil være en container placeret ved Frankrigshusene 22, i perioden 25. til 28. september 2015, og efterfølgende en container ved Frankrigshusene 9 i perioden 23. til 26. oktober 2015. Såfremt du ikke er i stand til at rydde loftsrummet, kan bestyrelsen kontaktes, hvorefter vi vil sørge for rydning af rummet, for den enkelte ejers regning.