Nyt fra bestyrelsen - December 2014

Administratorskift

Ved sidste generalforsamling fik bestyrelsen bemyndigelse til at skifte administrator i løbet af året. Vi har valgt at gå videre med dette, hvilket har resulteret i, at der er indhentet fire tilbud på ydelsen. Dette har været en længere process, men vi har nu fundet frem til et firma, der kan levere samme ydelse som vi får nu, blot til en lavere pris.

Valget er endt med Øens Ejendomsadministration, der er til huse her på Amager. Foreningens nye kontaktperson er Ole Nielsen. Skiftet sker pr. 1. januar 2015, fra denne dato er det dermed ikke længere Dansk Financia der skal kontaktes. Ved henvendelser kan Ole kontaktes på tlf. nr. 32 46 46 48 eller pr mail on(a)oadv.dk.

Affald hører til i affaldscontainerne

Vi har desværre konstateret, at ikke alle kan finde ud af, at smide deres affald i affaldscontaineren, men i stedet har smidt det ved siden af containerne, stillet det i opgangen. Vi vil gerne henstille til, at man smider sit affald i affaldscontaineren. Hvis den er fyldt, så brug den ved siden af eller lidt længere nede i gården. Affald på jorden samt overfyldte containere tiltrækker rotter og andre skadedyr, ligesom affald i opgangen lugter, fylder og er til gene for de øvrige beboere.

Du skal ikke længere åbne for reklamefolk

Som vi allerede har annonceret på hjemmesiden, så har vi fået installeret BEKEY i alle opgangene. Systemet er til brug for reklameomdelerne, som får adgang til opgangene via systemet. BEKEY skulle gerne være med til at sikre, at der ikke kommer ubudne gæster ind i opgangene. Vi skal derfor henstille til, at der ikke åbnes for opgangsdøren, hvis man ikke venter gæster eller andet.

Vask af cykel

I gården ved Frankrigshusene 2 - 22 er der opsat et stativ på væggen (Frankrigshusene 2), der kan benytte til at ophænge en cykel, således at det er lettere at vaske den eller udføres reparationer. Vi har opsat det som et forsøg, såfremt det bliver brugt, vil vi overveje at opsætte et par ekstra på foreningens bygninger.

God jul

Julen nærmer sig hastigt og vi vil gerne benytte chancen til at ønske jer alle en rigtig god jul og naturligvis også et godt nytår. I juletiden er der ofte mange, der er bortrejst, så vi vil samtidig opfordre til at holde lidt ekstra øje med lejlighederne i opgangen og foreningens arealer generelt. Viceværten (Leo) er på ferie fra den 22. december til 2. januar, i perioden er der sørget for afløsning, dog i et begrænset omfang.

GOD JUL OG GODT NYTÅR fra bestyrelsen