Nyt fra bestyrelsen – November 2014

Julearrangement den 7. december 2014

I august afholdte vi et fællesarrangement for foreningens beboere. Vi i bestyrelsen synes det var rigtig hyggeligt og på baggrund af de tilbagemeldingen vi har fået, er vi blevet enige om at forsøge at afholde flere af sådanne arrangementer. Vi vil derfor  gerne invitere alle beboere til æbleskiver og gløgg, søndag, den 7. december fra kl. 14-16. Vi starter kl. 14 med at tænde juletræet i den store gård, hvorefter vi går ned i bestyrelseslokalet og spiser æbleskiver og drikker et glas gløgg.

TV priser

Pr 1. januar 2015 har YouSee oplyst at priserne på TV-pakkerne stiger. Følgende priser vil være gældende:

Grundpakken: 120,08 kr/md.
Mellempakken: 316,57 kr/md.
Fuldpakken: 416,13 kr/md

Desuden sker der ændringer i kanalsammensætningen. Dette kan du læse mere om på YouSee’s hjemmeside.

Lukning af vinduer i opgangen

Det kolde vejr er over os. Vi skal opfordre til, at alle vinduer i opgangene holdes lukket, ligesom vinduerne på lofterne skal holdes lukket af hensyn til vand/sne.

Udskiftning af vinduer

Runden med udskiftning af vinduer er godt i gang. Vi kan se, at der er rigtig mange, som har fået udskiftet de gamle vinduer, ligesom en del af dem, som ikke har ønsket at skifte, har fået dem malet. Vi minder om, at såfremt man ikke ønsker at skifte vinduerne, skal man sørge for at få dem malet i den korrekte farve, så de ser pæne ud.

Udskiftning af stigstrenge

Dette års udskiftning af stigstrenge er ligeledes godt i gang. Vi har udskiftet de første 3 hold, og vi vil gerne rose beboerne i de tre opgange, for at få afleveret nøgler/sørge for adgang i de varslede tidsrum. Har du spørgsmål til det udskiftede, eller mener du, der mangler noget, så send os endelig en mail, så vi kan få det udbedret.

Mere cykelparkering i den “lille” gård

Der er i den lille gård blevet opsat flere cykelstativer langs husmuren. Vi henstiller til, at man benytter cykelstativerne til parkering af sin cykel i gården, alternativt parkerer i cykelkældrene. Det er IKKE tilladt at parkere/låse sin cykel op af gitrene til kælderskakterne.