Nyt fra bestyrelsen - december 2017

Udskiftning af stigstrenge
De forgangne uger har Vest VVS udskiftet lodrette vandrør i adskillige opgange. Bestyrelsen er tilfreds med forløbet, og overordnet set har der ikke været større udfordringer. Stor ros til de berørte beboer for at give adgang til lejlighederne. Vi vil i starten af det nye år annoncere hvilke opgange, der står for tur i 2018.

Nye dørtelefoner
I starten af januar starter vi med at udskifte dørtelefonerne i udvalgte opgange. De nye dørtelefoner kommer til at ligne den nuværende og udskiftningen kommer til at foregå i etaper. 
8. januar til 15 januar: Frankrigsgade 19 - 27 og Frankrigshusene 9
22. januar til 29. januar: Frankrigsgade 29 - 31 og Frankrigshusene 2 - 8

Nærmere information følger snarest muligt til de berørte beboer. 

Cykler, cykler, cykler
Vi har flere gange opfordret alle til at fjerne deres cykler foran indgangene til opgangene. Det vil vi gerne gøre igen, ellers bliver din cykel fjernet. Er din cykel blevet fjernet, kan du finde den for enden af bygningen - enten ved svømmehallen eller ved stien. 
Vi vil også gerne opfordre alle til at sætte deres cyklen ned i kælderen, hvis de ikke bruger den her om vinteren. Så er der lidt færre cykler, der står rundt omkring.

Kvartalsprojekt
Et af af de seneste forslag til et kvartalsprojekt var en kalkknuser. En kalkknuser renser vandet for kalk. Bestyrelsen er gået i dialog med et firma, i første omgang for at få afklaret økonomien. Et andet bud fra en beboer var nyt legetøj til gården. Vi sørger for nyt legetøj til gården til næste forår. 

Har du en god idé til, hvordan vi kan forbedre gården, glæde andre beboer, har ting, der skal vedligeholdes eller noget helt fjerde? Der er stadig penge i vores kvartalsprojekt-pulje i år. Send dit bud på et kvartalsprojekt til bestyrelsen via frankrigshuse.dk/kvartalsprojekt. Vi glæder os til at modtage dit bud.

God jul og godt nytår
Vi ønsker alle en glædelig jul og en rigtig god start på det nye år. Vi kan kun opfordre til at hjælpe hinanden og kigge efter hinanden lejligheder, hvis man er bortrejst i juledagene. 
Mellem jul og nytår holder bestyrelsen også juleferie, så svar på ikke-akutte henvendelser bliver først i 2018.