Nyt fra bestyrelsen – februar 2018

Nye dørtelefoner i halvdelen af foreningen

Vi har nu gennemført første etape af udskiftning af dørtelefoner. Det nye system kører rigtigt godt de steder, hvor vi har fået adgang og elektrikeren har haft mulighed for at lave det ordentligt første gang.

Vi har dog haft UTROLIGT meget ekstraarbejde med at skaffe adgang, og det er mildest talt for dårligt. Der følger en regning for den ekstra tid elektrikeren har brugt til de pågældende ejere. Det kan ikke passe, at foreningen skal dække, at nogen ikke kan magte simple opgaver, som hører med til at være ejer i en ejerforening.

Vi håber på markant bedre opbakning og respekt i næste runde senere på året.

Information om de nye dørtelefoner kan ses her: www.frankrigshuse.dk/doertelefon

Lukket for varmt vand 5. februar

Som allerede varslet, er der lukket for varmt vand i dagtimerne den 5. februar. Dette skyldes, at beholderne til det varme vand skal renses. Arbejdet starter kl 08.00 og vi forventer at der er varmt vand igen kl. 16.00.

Skift af lås – flere nøgler

Husk, hvis du skal have skiftet lås til entredøren (døren ind til lejligheden), er det muligt at få en lås, hvor du kan bruge nøglen fra hoveddøren. Det er selvfølgelig for egen regning. Kontakt Per fra enhaandvaerker.dk for tilbud.

Vi har opdateret oplysningerne inde på vores hjemmeside under nøgler: www.frankrigshuse.dk/noegler

Husk krydset for GF2018

Årets generalforsamling er torsdag den 5. april. Officiel indkaldelse følger - tænk gerne over eventuelle forslag til dagsordenen, vi skal vende og/eller stemme om.
 

Altaner

Vi har skrevet en opdatering vedrørende altanprojektet: www.frankrigshuse.dk/altanprojekt