Nyt Fra Bestyrelsen - januar 2019

GODT NYTÅR

Vi i bestyrelsen håber, at alle beboere har nydt juledagene, og er kommet godt ind i det nye år på bedste vis.

Ovenpå juledagene med massevis af gaver, er der også en masse emballage at skille sig af med. I den store gård har papcontainerne ét sted være fyldt over evne - og det går ikke. Skal du ned med pap og møder en fyldt container, så prøv én af gårdens andre affaldsområder, hvor der kan være ledig containerplads.

GENERALFORSAMLING

Det er snart tid til Generalforsamling i ejerforeningen igen. Den finder sted tirsdag d. 26. marts i Krunchs lokaler på Øresundsvej. Invitation til Generalforsamlingen følger, men begynd allerede nu at tænke over, om der er relevante emner at tage op.

HUSK UDSKIFTNING AF VANDRØR I KÆLDER

Som nævnt i sidste NFB-brev, skal vandrørene i kældrene skiftes. I første omgang skifter vi rørene fra Frankrigshusene 6 til og med Frankrigsgade 31. Arbejdet går i gang den 7. januar og forventes at tage op til 3 uger. I hverdagene vil der derfor være lukket for vandet i Blok 1 (FG 29-31 og FH 2-22) fra kl 08.00 til 15.30, mens arbejdet står på. Nærmere information er opsat i de berørte opgange.

AFLEVER DIT JULETRÆ

Husk at udtjente juletræer ikke skal i affaldscontainerne, stilles i kældrene eller efterlades i gårdene. Aflevér i stedet dit brugte juletræ ved sandkassen i den store gård, så sørger bestyrelsen for, at de bliver sendt videre til kompostering. Har du allerede efterladt dit juletræ et andet sted, skal du flytte det hurtigst muligt til den store gård. Ellers kommer vi alle til at betale for at få det flyttet, da det tager viceværtens tid.