Nyt Fra Bestyrelsen - juni 2019

ALLE HAR ET LOFTSRUM

Alle lejligheder i foreningen har tilknyttet et loftsrum. Vi gør derfor opmærksomme til især de nyindflyttede om dette. Kontakt bestyrelsen hvis du ikke ved hvilket der er dit.

INFO OM PROJEKT VED SKOLEN

Som nævnt til generalforsamlingen, bliver der bygget ved skolen. Mysteriet om byggeriet er nu løst. Vi har fået at vide at skolen primært renoveres indendørs, men at også udearealer og idrætsfaciliteter moderniseres og renoveres. Det grønne areal vil derfor fortsat være åbent grønt areal, blot med flere faciliteter.

HÆKKEKLIP OG RYDDELIGE HAVER

Hækkene er blevet klippet på ydersiden og ind imod entrédørene. Vi vil nu gerne minde om, at haveejere selv står for den indvendige klipning af hæk.

Vi minder også om ryddelighed i haverne jævnfør: frankrigshuse.dk/husorden

UDELIV I FORENINGEN

Vi håber gårdene og vores nye grill kommer mange til glæde henover sommeren.

Og minder om, at ophold og brug af gårde og altaner foregår med hensyn og skelen til den vedtagne husorden. Skru lidt ned for musikken når det bliver sent, del pladsen med hinanden, hold styr på cigaretskodderne og ryd op bagefter. Det er nemme tricks til at holde den gode stemning for alle.

MELD IND HVIS DØRTELEFONEN IKKE VIRKER

Vi har stadig garanti på vores dørtelefoner. Derfor er det vigtigt, at vi får løst eventuelle fejl, mens det stadig er på garantien. Har du sendt en fejlmelding indenfor de seneste 14 dage, bliver du kontaktet i første del af juni.

Du kan fejlmelde her: frankrigshuse.dk/fejl

STATUS PÅ VANDRØR I KÆLDER

Alt er gået som planlagt og VVS-firmaet er færdige med at arbejde på rørene i uge 23. Herefter skal de isoleres og så er de helt færdige og kælderen kan igen bruges til at tørre tøj.

INFOMØDE OM ALTANER

Kom til informationsaften omkring altanprojektet på Krunch den 17. juni kl. 19.00