Nyt fra bestyrelsen – maj 2018

TAK FOR FREMMØDET

Tak for det fine fremmøde til foreningens generalforsamling i starten af april. Ud af 234 lejligheder, var der 63 fremmødte, hvilket vidner om aktive beboere, der interesserer sig for forening og naboer. En tendens vi håber fortsætter.

Referat og det godkendte årsregnskab findes nu på hjemmesiden.

REKLAMER, NEJ TAK

Ønsker du ikke at modtage fysiske reklamer/ugeaviser, kan du afmelde dem via Postnords hjemmeside: www.postnord.dk/nej-tak-til-reklamer

HUSK NU DET AFLØB!

Som vi påpegede i sidste NFB, så er det dit (ejers) ansvar at vedligeholde/udskifte afløbet – er du lejer, så hold dialog med ejer. Vi har netop haft en stor vandskade i FH 2, fordi et afløb var tilstoppet og vandet “svømmede over” (og løb tre etager ned!).

Et afløb skal også renses – og det er på høje tid, når vandet ikke løber jævnt ud. Afløbsrens er hårdt for miljøet og sjældent effektivt. Vi anbefaler en simpel manuel rensning, hvor hår og sæberester fjernes. Det er billigere og mere effektivt – og med et sæt gummihandsker til 2 kroner, er det også til at overskue på klamhedsskalaen.

NYE DØRTELEFONER

Vi starter udskiftning af de sidste dørtelefoner tirsdag 19. juni. De berørte opgange får særskilt information per mail eller brev.

OVERGANG TIL BOLIG:NET

Vi har nu iværksat skiftet til bolig:net og forventer overgang fra Fiberby til bolig:net per 1. juli 2018. Der kommer mere information om processen, som vi vi gør alt hvad vi kan for bliver så nem som mulig. Vi sørger for opsigelse af alle abonnementer hos Fiberby.

STIGSTRENGE

Som en del af den løbende vedligeholdelse skal der i år udskiftes stigstrenge – lodrette vandrør – følgende steder: FG 27 th (køkken og bad) samt FG 19, 21, 29 og FH 20 (bad).

Der følger særskilt information til hver berørt ejer, når vi kender de eksakte datoer – indtil videre kan vi sige udskiftningen starter i sensommer/tidlige efterår.