Nyt fra bestyrelsen – Oktober 2015

Vicevært

I bestyrelsen er vi blevet enige om at forsøge med et eksternt firma til at varetage viceværtfunktionen. Vi er nu igang med at indhente tilbud så vi er sikre på at vi får den rigtige service til den rette pris. I mellemtiden har vi afløsning på to gange om ugen og viceværttelefonen er stadig åben og besvares af bestyrelsen.

Varme i radiatorne

Kalenderen siger snart efterår, og der er måske behov for at skrue op for varmen i radiatorerne. Varmen er tændt og du kan skrue op for varmen efter behov. Oplever du udfordringer i forbindelse med dette kan det skyldes, at vores varmeanlæg er udendørs temperaturstyret og derfor kan vores anlæg have svært ved at finde ud af, hvornår det skal lukke op og i for varmen. Det må beregnes, at overgangen er lidt ustabil. Læs evt. gode råd på foreningens hjemmeside www.frankrigshuse.dk/varme

Udluftning til emhætte

For at sikre ensartetheden på bygningen har vi besluttet, at der skal anvendes en speciel rist, i det tilfælde ejere etablerer aftræk til emhætte i ydermuren.

Du kan læse mere her: www.frankrigshuse.dk/emhaette-aftraek

Byggeaffald

Er du i gang med større renovering af lejligheden og drejer byggeaffaldet sig om: Gips, brokker af mursten, tagsten, beton og lignende, sanitetsudstyr (f.eks. toilet, håndvask) eller jord/sten/grus skal det ALTID bringes til en genbrugsplads. Vi ser alt for meget byggeaffald i gårdene og containerne til husholdningsaffald.

Er det en mindre renovering, så som udskiftning af en dør, kan den gamle dør stilles i storskraldsrummet i den store gård.

Facebook

Vores tidligere Facebookside er nu lukket ned og vi henviser i stedet til den nyoprettede gruppe, hvor vi ønsker en god dialog og hjælpsomhed os ejere imellem.