Venlig påmindelse angående rydning af loftsrum

Vi er lige ved at gå i gang med anden etape af loftisoleringsprojektet, hvilket betyder, at isoleringsfirmaet skal ind i de enkelte loftsrum.

Derfor minder vi om, at loftsrummene over Frankrigsgade 29 - 31 og Frankrigshusene 2 - 10 skal være ryddet inden den 1. oktober, da de ellers bliver ryddet og indholdet afleveret til storskrald for ejeres regning.

Læs mere og se tidsplanen for de resterende loftsrum i vores orientering om projektet fra august.