NYT FRA BESTYRELSEN - SEPTEMBER 2019

HJÆLP TIL AFFALDSSORTERING

Vi er glade for, at så mange i foreningen følger Københavns Kommunes regler og sorterer affald. Bliv endelig ved og del gerne gode tricks til nem sortering.

Desværre oplever vi også, at en del affald ender i forkerte containere, så vi anbefaler at kigge på de opsatte vejledninger ved alle containere.

Særligt papcontainerne ser ud til at have brug for lidt ekstra vejledning: Pizzabakker, drikkekartoner (f.eks.fra mælk og juice) hører ikke til i pap, men skal i stedet afleveres som restaffald.

Husk også at folde pappet sammen, så der er plads til det hele. Det kan gøres nemt ved at hoppe på papkassen til den er helt flad. 

Er en container fyldt, så invester de ekstra meters gang til den næste container, så vi slipper for overfyldte containere, hvor låget står på klem og giver frit spil for rotter, måger, duer og andre skadedyr.

CYKLER VED INDGANGE OG KÆLDERSKAKTER

Vi ser mange cykler ved indgangene til i blok 1 (FH2-22). Indgangene med hække er ikke til cykelparkering og cykler sat her, er i vejen for brandredning. Cyklerne bliver fremover fjernet fra indgangene.

Parkerer du i gården, minder vi om, at gitterværnene ved kældertrapperne ikke er til at låse cykler fast. Vi forbeholder os retten til at klippe låsen uden varsel, så parker venligst i stativer eller cykelkælder.

BRUG KROG OG IKKE KILE I DØREN

Bed venligst håndværkere og flyttefolk om at bruge den monterede krog (under postkasserne) til at holde opgangsdøren åben, i stedet for at klemme/sparke en kile ind under døren. Når en kile skubbes hårdt ind under døren, giver det pres på dørens hængsler, hvilket over tid giver en skæv dør, der lukker dårligt og derfor koster foreningen (og dermed ejerne) mere at vedligeholde. Ser du en nabo bruge kile, så giv dem et tip om at bruge krogen i stedet.

MARKER TREMMERUM I KÆLDER SENEST 4. OKTOBER

Har du et tremmerum i kælderen (hvilket ikke alle har), så marker det med lejlighedsnummer senest 4. oktober. Umarkerede rum bliver tømt og udloddet efter lodtrækning i oktober/november. Gælder ikke loftsrum, da de allerede er markeret.