Optimering af affaldsstationer i Blok 1

Er affaldsbeholderen ikke hvor den plejer at være? Fortvivl ej - den er bare rykket lidt.

Som tidligere informeret, samler vi nu alle affaldscontainere i to større stationer i gården bag Blok 1 (den lange gård).

Konkret bliver affaldsstationenerne ved FH 2 og FH 12 nedlagt, og der bliver i stedet oprettet en ny ved FH 8 som har alle fraktioner - også en glascontainer.

Vi holder øje med med fordeligen af affald på de to stationer over de næste måneder, og når vi har fundet det korrekte antal beholdere, bliver de midlertidige træplader udskiftet med en fast belægning og affaldsskiltene over hver beholder monteres igen.

Skiftet fra tre til to affaldsstationer er et led i det tidligere besluttede projekt omkring en opgradering af gården. Når de nye stationer er permanente, kan vi slippe for at skraldebilerne skal kunne komme ind i gården.