Referat fra infomøde om altaner og husk fuldmagt til afstemning

Referatet og præsentation fra infomødet om altanprojektet er nu tilgængeligt på frankrigshuse.dk/altanprojekt - nederst på siden under Dokumenter.

Fuldmagt skal sendes/afleveres til bestyrelsen senest mandag 24. juni så vi har dem med til afstemning til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 25. kl. 19.00

I forhold til udfyldelse af fuldmagt - og afstemningen i det hele taget - så stem ja til de løsninger, der ikke vedrører den blok, du selv bor i. Det vil ikke påvirke din egen løsning, men gøre det muligt at det reelt bliver de ejere, der bor i hver blok, der kan afgøre, hvorvidt en løsning skal stemmes igennem eller ej.

Det er desværre den eneste formelle måde, vi kan opstille afstemningen på, så vi forstår godt, hvis det er forvirrende.

Uanset hvad, så udfyld krydser for alle løsninger. Og sæt kryds ved ja i den blok, du ikke selv er ejer i, da dette vil give den mest rimelige afstemning for alle parter.

Fuldmagten ligger som sidste side i indkaldelsen til generalforsamlingen. Og fuldmagt kan gives til enten bestyrelsen, administrator eller til en nabo, der deltager i den ekstraordinære generalforsamling.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, så skriv til bestyrelsen.

Vel mødt på tirsdag.