Nyt fra bestyrelsen - Oktober 2013

Fællesarrangement i gården

Det har desværre ikke været muligt at få de praktiske detaljer omkring et socialt sommerarrangement i den store gård sammen med naboforeningen til at gå op i en højere enhed. Og da vores øvrige arbejdsopgaver og projekter er vigtigere at prioritere, har vi valgt at udskyde det sociale arrangement.

Udskiftede stigstrenge
Vedligehold på VVS-området er et af vores store fokusområder, da det er et område der generelt trænger. Det glæder os derfor at kunne fortælle, at årets runde med udskiftning af stigstrenge er veloverstået og i det store helt forløbet planmæssigt. Vi vil gerne rose beboerne i de berørte lejligheder for at være velforberedte og imødekommende over for både bestyrelse, vicevært og håndværkere.

Vi informerer om næste runde så snart den er planlagt.

Kloakrenovering på 'lige side' af Frankrigshusene
På baggrund af en tv-inspektion udført først på sommeren, skal vi nu til at lave reparationer af kloakken på siden af Frankrigshusene med lige numre. Arbejdet kan først sættes i gang nu, da det var nødvendigt først at afslutte renoveringen af kældertrapperne i den lille gård, hvilket trak ud.

Samtlige regnvandsbrønde i den lille gård er i dårlig stand og bliver udskiftet, hvilket medfører at der vil komme en del gravearbejde i gården - så vær ekstra opmærksom på hvor du færdes! Der vil også blive udført reparationer af kloakken under bygningen, hvorfor der skal graves op enkelte steder i kælderen. Et par udlejede kælderrum vil blive berørt af dette, og her vil lejer naturligvis blive orienteret.

Arbejdet forventes at starte midt november og vil tage en måneds tid alt efter vejret.
 
Affaldscontainere
Det er nu lykkedes at få plads til seks af de senest tilkomne containere i skurene, og vi fortsætter med at optimere mest muligt, så vi forhåbentlig på sigt får alle containerne placeret i de dertil indrettede skure. Husk altid at benytte en container, hvor der rent faktisk er plads til dit affald - i bestræbelserne på at undgå rotter er det umagen værd lige at løfte låget på en container eller to ekstra, hvis den første er fyldt.

Husk i øvrigt, at storskrald skal placeres (pænt og ordentligt!) i storskraldsrummet i den store gård. Det er således ikke en mulighed blot at stille det ved siden af containerne i den lille gård - skraldemændene tager det ikke med.

Facebook
Vi er nu på 106 likes og vil opfordre alle med en facebook-profil til at 'synes godt om' Ejerforeningen Frankrigshuse - så I kan følge med og få hurtige informationer og opdateringer. Det giver også mulighed for dialog beboerne imellem, hvilket vi kun kan opfordre til at man benytter sig af.